Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

GOEDE REACTIES OP TEGENSTANDERS

Delegatie circusbranche sterk in Pauw

Amsterdam, 15 december 2014


De aankondiging van staatssecretaris Sharon Dijksma over een mogelijk verbod op "wilde" dieren in circussen betekent nog niet dat het door de dierenrechtenwereld gewenste verbod er ook daadwerkelijk komt. Als reactie op de act van onbehoorlijk bestuur van Dijksma staat het circus nu volop in de schijnwerpers. Waarbij duidelijk is dat dierenwelzijn wel degelijk samen kan gaan met het leven in het circus. Het circus is nu aan zet.

Het beste TV-interview sinds jaren wordt het op social media al genoemd. De aanwezigheid van Natascha Freiwald (Menagerie Circus / Kerstcircus Nijmegen), Kevin van Geet (Circus Belly-Wien) en Adri Lammers (VNCO) die duidelijk maken dat dierenwelzijn maatwerk is dat circussen gewoon kunnen leveren. Dat wordt ook geconcludeerd in de door Hans Hopster e.a. uitgevoerde studie naar het welzijn van dieren in circussen (Wageningen Universiteit 2008). De delegatie  maakt bij Pauw ook duidelijk dat een organisatie als "wilde dieren de tent uit" al jaren overdrijft met hun leugens over circusdieren. Met maar een doel: Alle dieren het circus uit. Gevolgd door dierloze dierentuinen, dierloze boerderijen en dierloze huishoudens. De namens "wilde dieren de tent uit" aanwezige Leonie Vestering en dierenarts Marno Wolters (Dokter Plofkip van de bekende reclame) kwamen niet verder dan de bekende en reeds door Hans Hopster weerlegde uitspraken.

Aankondiging uitzending PAUW 15 december 2014

Maatwerk
Het welzijn van dieren is maatwerk. Wat voor apen(*) geldt, geldt niet voor leeuwen of tijgers. Er zijn zelfs individuele verschillen waarneembaar tussen dieren van dezelfde soort. Zo vertoont olifant Buba van Freiwalds Menagerie Circus nauwelijks stereotiep gedrag, ondanks dat deze olifant toch zonder andere olifant wordt gehouden. Haar partner is eerder overleden, iets wat elk levend wezen vroeger of later nu eenmaal overkomt. Buba's leven wordt dan ook permanent verrijkt met aandacht, verzorging, afleiding, wandelingen, speelgoed in het verblijf, gezelschap van andere dieren en veel liefde vanuit het gezin Freiwald. Het welzijn van dieren wordt niet alleen en uitsluitend bepaald door het aantal vierkante meters van het verblijf!

Welzijn of toch iets anders?
Gaat het wel om dierenwelzijn bij "wilde dieren de tent uit" en collega organisaties? Hun hoofdargumenten, veelvuldig gehoord in de TV uitzending, zijn dat de verblijven in circussen te klein zouden zijn en dieren stress ondervinden van het reizen. Hun denkbeeld dat dierwelzijn alleen door vierkante meters en vrachtwagens wordt bepaald scoort makkelijk bij het algemene publiek. Net als de beweringen dat de dieren tegennatuurlijke dingen zouden moeten doen, terwijl tijgers in het wild ook springen, rollen en op de achterpoten staan. Paarden steigeren in het wild als onderdeel van gevechten en paring en olifanten staan op hun achterpoten om hoge takken te bereiken wanneer ze er op vier poten staand met de slurf niet bij kunnen.

Er moet dus iets anders zijn. In 2012 verdween van de ruim 68000 Euro inkomsten bij "wilde dieren de tent uit" zo'n 50000 aan loonkosten. Geld verdienen aan vermeend dierenleed, dát is de verborden agenda bij deze in Almere gevestigde groepering! En dat lukt alleen als er sterk overdreven en verzonnen verhalen over dierenleed worden gepresenteerd. Want dan is de gemiddelde Nederlander geneigd om de portemonnee te trekken.

Circus heeft betere argumenten.
Meerdere leugens werden door de Commissie Klassiek Circus al weerlegd.  Reclamespotjes mogen ze ook niet meer maken als daarin voorbeelden van werkelijk bestaande circusdieren worden gebruikt. Misleiding is het oordeel van de ReclameCode Commissie over eerder uitgezonden reclame waarin Nederland's bekendste olifant werd genoemd. De werkelijkheid rondom Buba is anders dan deze dierenactivisten ons willen doen geloven.

De argumenten van de circusbranche worden gesteund door meerdere wetenschappelijke studies. Daarover vindt u op onze website meer onder het kopje "politici". De wens van het volk wordt duidelijk uit marktonderzoeken en het eenvoudige gegeven dat circussen met leeuwen, tijgers, zebra's, olifanten en andere bijzondere diersoorten veel publiek trekken. De voorverkoop van Kerstcircus Den Bosch is opvallend goed. Daar presenteert Circus Renz-International dan ook een programma met veel bijzondere dieren. Een ander circus, dat enkele jaren geleden afscheid nam van olifanten en roofdieren, heeft enkele moeilijke seizoenen achter de rug met tegenvallende bezoekersaantallen. Hun publiek miste deze dieren en lief het afweten. De transformatie naar een circus met uitsluiten paarden en kleine dieren heeft dit prachtige bedrijf mogelijk op de rand van een faillissement gebracht.

Europees Recht
Dat laatste brengt ons op Europese regelgeving. Een van de pijlers van Europa is de vrijheid van beroepsuitoefening. Dierentrainers hebben een bijzonder beroep dat door ongenuanceerde vormen van dierenactivimse in het voortbestaan wordt bedreigd. Organisaties als "wilde dieren de tent uit" en personen als Joost Eerdmans (opruiende wethouder in Rotterdam) kunnen wel eens worden beschuldigd van een economisch delict en het verspreiden van laster en smaad  ls hun kruistocht tegen het circusdier leidt tot werkloze trainers en faillissementen van gerenommeerde circusbedrijven.

Vooralsnog is het nog niet zo ver. De circusbranche geeft staatssecretaris Sharon Dijksma een kans om de communicatieve blunder te herstellen en haar brief aan de Tweede Kamer te baseren op de in opdracht van het ministerie verrichtte studies.

Teken onze petitie voor het behoud van het circus met dieren.
Geen Verbod, Wel Regels!

(*) "wilde dieren de tent uit" is ontstaan uit Stichting Aap. Stichting Aap vangt voornamelijk apen op die eerder werden gebruikt als proefdier. Bij deze dieren zijn duidelijk re-socialisatieproblemen waarneembaar. Deze problemen worden door Aap directeur David van Gennep altijd ingebracht in de argumentatie van "wilde dieren de tent uit". Diergedragskundigen, zoals Dr. Birmelin, hebben onderzoek verricht en kunnen de uitspraken van David van Gennep weerleggen.
Is Zwarte Piet het nieuwe circusdier?

Commotie om Zwarte Piet bedreigt Sinterklaasfeest.

Den Haag, 24 oktober 2013

De laatste dagen waait er veel stof op rondom de personage van Zwarte Piet, de in Nederland en België bekende assistent van Sinterklaas. Volgens enkelen zou Zwarte Piet discriminerend zijn. Van het NRC tot een Externe Advieseur van de VN, van journalist tot Nederlander, iedereen heeft er wel een mening over.

Op het eerste gezicht lijkt er geen relatie met circus of circusdieren. Wie ingewijd is in de materie weet wel beter: Zowel het Sinterklaasfeest als het Circus maken deel uit van het Nederlandse (en internationale) culturele erfgoed en van onze cultuur. Beide cultuurvormen worden voorgedragen voor de internationale lijst van immaterieel erfgoed van de Verenigde Naties.

Een andere parallel: Zowel Zwarte Piet als het circusdier worden door een kleine groep mensen met alle mogelijke middelen bestreden. Er worden onwaarheden verkondigd. Media worden bestookt met ingezonden brieven. Hoe zowel Zwarte Peit als het Circusdier zouden refereren aan slavernij, onderdrukking, discriminatie en haat. Waarbij populisme hoogtij viert.

Er is nog een parallel: Zonder Zwarte Piet zal het Sinterklaasfeest nooit meer worden wat het is. Het circus zonder dieren heeft ook een ongewisse toekomst. Er is weliswaar een markt voor circussen zonder dieren, maar deze markt is vele malen kleiner dan sommige politici en "dierenridders" u willen doen geloven. Waarom heeft het bekende "Cirque du Soleil" anders begin 2013 ruim 200 mensen moeten ontslaan? Waarom produceren de klassieke circussen in Nederland anders ruim 4000 voorstellingen per jaar in grote accommodaties?

Er is nog een parallel: Zowel Zwarte Piet als het Circusdier worden bestreden door externe adviescommissies. In het geval van Zwarte Piet een externe VN commissie onder aanvoering van iemand die onderzoek doet naar racisme tegen mensen van Afrikaanse afkomst. In het geval van circusdieren een externe adviescommissie van de Raad voor Dieraangelegenheden RDA waarin de directeur van Stichting AAP zitting had. Stichting AAP is de oprichter van een bekende anticircusdieren groepering.

Krijgt het circusdier de zwarte piet toegeschoven of is Zwarte Piet het nieuwe circusdier?


Ingezonden brief

Circus brengt mens en die bijeen.

Amsterdam, 5 oktober 2013

De Commissie Klassiek Circus doet niet mee aan hypes. Daarom hebben we op 4 oktober niets op onze pagina's gepubliceerd. Toch is er een bericht dat op 4 oktober 2013 in de media verscheen dat we u niet wllen onthouden. Met dank aan Simon de Winter:Opiniestuk in AD Utrechts Nieuwsblad.

Welzijn circusdieren is niet in het geding.

Utrecht, 15 september 2013


Met de komst van een circus komt ook de bekende discussie naar de stad. Alsof tegenstanders gewoon in een woonwagen meerijden in de karavaan van het circus. We horen in elke stad weer dezelfde verwijten. Dat vraagt om een opiniërend artikel in de krant:

 


Welzijn Circusdieren is niet in het geding

Het circus is in de stad. En daarmee ook de discussie. Waarbij vooral tegenstanders van circusdieren van zich laten horen, zoals ze dat moeten van hun leiders, getuige oproepen op websites van enkele politieke partijen en dierenrechtengroepen. Dat het welzijn van de meeste circusdieren vele malen beter is zal ze een zorg zijn; want “de gewone burger en de niet-linkse politicus kan het toch niet controleren”. Meten van dierwelzijn is specialistenwerk! Internationaal zijn er drie onderzoeken gedaan naar het welzijn van circusdieren. Dr. Marthe Kiley-Worthington (GB), een werkgroep van DEFRA (GB) en Hans Hopster (Wageningen Universiteit in opdracht van LNV) komen daarbij allemaal tot een vergelijkbare conclusie: Met de meeste dieren in circussen is niets aan de hand.

Het circus is hooguit ongeschikt voor dieren met ingewikkelde sociale structuren. Zoals mensapen en olifanten. De olifanten die er nu nog zijn stammen uit de tijd dat wildvang de gewoonste zaak van de wereld was en circussen over grote kuddes beschikten. Er is geen wildvang meer. En nauwelijks fokresultaat. De solitaire olifant verdwijnt vanzelf uit de circussen!

Tegenstanders citeren uit het Nederlandse rapport de misstanden die bij een enkel circus zijn waargenomen. Dat die problemen werden veroorzaakt doordat de eigenaar op haar sterfbed lag, wordt verzwegen. Net als het feit dat de problemen nog tijdens de onderzoeksperiode zijn opgelost. De campagnes gaan hier letterlijk over lijken; Hoe smakeloos kan de tegenstander handelen?

Wat staat er wel in de rapporten? Leeuwen, tijgers (en kameelachtigen) hebben zich intussen goed aangepast aan het leven in het circus. Het stereotiepe ijsberen komt voornamelijk voor in anticipatie op voer. Hoe reageert uw huisdier als u met het pakje voer rammelt? Ook is duidelijk dat dieren geen tegennatuurlijke –schadelijke – dingen hoeven te doen. Veel bewegingen doen ze ook al van nature. Volgens Hopster was de gezondheidstoestand bij vijf van de zes circussen in orde; Er zijn hooguit ouderdomskwalen, die goed te behandelen zijn. Problemen met enkele paarden vonden hun oorzaak buiten het circus: handel in goedkope paarden. Handhaving in de paardenhandel is blijkbaar nodig. Dieren gaan meerdere keren per dag vrijwillig in en uit de transportmiddelen. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat transport stress oplevert. Er is wel een verbeterpunt: Dieren moeten bij aankomst meteen van de wagen naar de staltent.

Over verboden wordt gelogen. Nergens in Nederland bestaat een verbod. Er zijn hooguit moties ingediend. Er bestaat duidelijke jurisprudentie voor gemeenten. Belly-Wien was in Groningen. Amsterdam heeft het Wereldkerstcircus. Zelfs in Heemskerk stond recent een circus met “wilde dieren”. Het “Heemskerks Model” bestaat alleen in persberichten!

Uiteraard is het gedrag van dieren in circussen, net als bij u thuis, anders dan in de vrije natuur. Daar zijn dieren 24/7 bezig met overleven, waardoor andere gedragskenmerken geen schijn van kans hebben. In circussen wordt een spel gespeeld met het speelse dier. Een spel dat is gebaseerd op observatie van het ongedwongen speelgedrag van dieren. Dat spel vormt een verrijking en levert een positieve bijdrage aan het welzijn van het dier. Heeft u het al eens van die zijde bekeken?


 

HEEFT U ONZE PETITIE AL GETEKEND ?


Ziet en hoort u de leugen in deze video van "wilde dieren de tent uit" voor leerlingen op de basisschool?

Het circus haalt geen bedreigde of "wilde" dieren uit de natuur!
Hoe groot mag de leugen van de dierenrechtenbeweging zijn?Laatste nieuws:

Vacature Voorzitter.Huizen, 22 februari 2013

De Commissie Klassiek Circus is op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Functie-eisen:
- Gedegen kennis van de (Nederlandse) circuswereld.
- Gedegen kennis van de betreffende dossiers
- Communicatief vaardig
- Bekend met politieke besluitvorming
- Bekend met vigerende wetgeving
- Netwerk in circuswereld en politiek kunnen onderhouden
- Interesse in het onderwerp

Als voorzitter coördineert u de werkzaamheden van de Commissie Klassiek Circus en representeert u de Commissie Klassiek Circus in alle communicatie.

Contact opnemen kan via het contactformulier op de website www.klassiekcircus.nl