Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

GOEDE REACTIES OP TEGENSTANDERS

Delegatie circusbranche sterk in Pauw

Amsterdam, 15 december 2014


De aankondiging van staatssecretaris Sharon Dijksma over een mogelijk verbod op "wilde" dieren in circussen betekent nog niet dat het door de dierenrechtenwereld gewenste verbod er ook daadwerkelijk komt. Als reactie op de act van onbehoorlijk bestuur van Dijksma staat het circus nu volop in de schijnwerpers. Waarbij duidelijk is dat dierenwelzijn wel degelijk samen kan gaan met het leven in het circus. Het circus is nu aan zet.

Het beste TV-interview sinds jaren wordt het op social media al genoemd. De aanwezigheid van Natascha Freiwald (Menagerie Circus / Kerstcircus Nijmegen), Kevin van Geet (Circus Belly-Wien) en Adri Lammers (VNCO) die duidelijk maken dat dierenwelzijn maatwerk is dat circussen gewoon kunnen leveren. Dat wordt ook geconcludeerd in de door Hans Hopster e.a. uitgevoerde studie naar het welzijn van dieren in circussen (Wageningen Universiteit 2008). De delegatie  maakt bij Pauw ook duidelijk dat een organisatie als "wilde dieren de tent uit" al jaren overdrijft met hun leugens over circusdieren. Met maar een doel: Alle dieren het circus uit. Gevolgd door dierloze dierentuinen, dierloze boerderijen en dierloze huishoudens. De namens "wilde dieren de tent uit" aanwezige Leonie Vestering en dierenarts Marno Wolters (Dokter Plofkip van de bekende reclame) kwamen niet verder dan de bekende en reeds door Hans Hopster weerlegde uitspraken.

Aankondiging uitzending Pauw 15 december 2014

Maatwerk
Het welzijn van dieren is maatwerk. Wat voor apen(*) geldt, geldt niet voor leeuwen of tijgers. Er zijn zelfs individuele verschillen waarneembaar tussen dieren van dezelfde soort. Zo vertoont olifant Buba van Freiwalds Menagerie Circus nauwelijks stereotiep gedrag, ondanks dat deze olifant toch zonder andere olifant wordt gehouden. Haar partner is eerder overleden, iets wat elk levend wezen vroeger of later nu eenmaal overkomt. Buba's leven wordt dan ook permanent verrijkt met aandacht, verzorging, afleiding, wandelingen, speelgoed in het verblijf, gezelschap van andere dieren en veel liefde vanuit het gezin Freiwald. Het welzijn van dieren wordt niet alleen en uitsluitend bepaald door het aantal vierkante meters van het verblijf!

Welzijn of toch iets anders?
Gaat het wel om dierenwelzijn bij "wilde dieren de tent uit" en collega organisaties? Hun hoofdargumenten, veelvuldig gehoord in de TV uitzending, zijn dat de verblijven in circussen te klein zouden zijn en dieren stress ondervinden van het reizen. Hun denkbeeld dat dierwelzijn alleen door vierkante meters en vrachtwagens wordt bepaald scoort makkelijk bij het algemene publiek. Net als de beweringen dat de dieren tegennatuurlijke dingen zouden moeten doen, terwijl tijgers in het wild ook springen, rollen en op de achterpoten staan. Paarden steigeren in het wild als onderdeel van gevechten en paring en olifanten staan op hun achterpoten om hoge takken te bereiken wanneer ze er op vier poten staand met de slurf niet bij kunnen.

Er moet dus iets anders zijn. In 2012 verdween van de ruim 68000 Euro inkomsten bij "wilde dieren de tent uit" zo'n 50000 aan loonkosten. Geld verdienen aan vermeend dierenleed, dát is de verborden agenda bij deze in Almere gevestigde groepering! En dat lukt alleen als er sterk overdreven en verzonnen verhalen over dierenleed worden gepresenteerd. Want dan is de gemiddelde Nederlander geneigd om de portemonnee te trekken.

Circus heeft betere argumenten.
Meerdere leugens werden door de Commissie Klassiek Circus al weerlegd.  Reclamespotjes mogen ze ook niet meer maken als daarin voorbeelden van werkelijk bestaande circusdieren worden gebruikt. Misleiding is het oordeel van de ReclameCode Commissie over eerder uitgezonden reclame waarin Nederland's bekendste olifant werd genoemd. De werkelijkheid rondom Buba is anders dan deze dierenactivisten ons willen doen geloven.

De argumenten van de circusbranche worden gesteund door meerdere wetenschappelijke studies. Daarover vindt u op onze website meer onder het kopje "politici". De wens van het volk wordt duidelijk uit marktonderzoeken en het eenvoudige gegeven dat circussen met leeuwen, tijgers, zebra's, olifanten en andere bijzondere diersoorten veel publiek trekken. De voorverkoop van Kerstcircus Den Bosch is opvallend goed. Daar presenteert Circus Renz-International dan ook een programma met veel bijzondere dieren. Een ander circus, dat enkele jaren geleden afscheid nam van olifanten en roofdieren, heeft enkele moeilijke seizoenen achter de rug met tegenvallende bezoekersaantallen. Hun publiek miste deze dieren en lief het afweten. De transformatie naar een circus met uitsluiten paarden en kleine dieren heeft dit prachtige bedrijf mogelijk op de rand van een faillissement gebracht.

Europees Recht
Dat laatste brengt ons op Europese regelgeving. Een van de pijlers van Europa is de vrijheid van beroepsuitoefening. Dierentrainers hebben een bijzonder beroep dat door ongenuanceerde vormen van dierenactivimse in het voortbestaan wordt bedreigd. Organisaties als "wilde dieren de tent uit" en personen als Joost Eerdmans (opruiende wethouder in Rotterdam) kunnen wel eens worden beschuldigd van een economisch delict en het verspreiden van laster en smaad  ls hun kruistocht tegen het circusdier leidt tot werkloze trainers en faillissementen van gerenommeerde circusbedrijven.

Vooralsnog is het nog niet zo ver. De circusbranche geeft staatssecretaris Sharon Dijksma een kans om de communicatieve blunder te herstellen en haar brief aan de Tweede Kamer te baseren op de in opdracht van het ministerie verrichtte studies.

Teken onze petitie voor het behoud van het circus met dieren.
Geen Verbod, Wel Regels!

(*) "wilde dieren de tent uit" is ontstaan uit Stichting Aap. Stichting Aap vangt voornamelijk apen op die eerder werden gebruikt als proefdier. Bij deze dieren zijn duidelijk re-socialisatieproblemen waarneembaar. Deze problemen worden door Aap directeur David van Gennep altijd ingebracht in de argumentatie van "wilde dieren de tent uit". Diergedragskundigen, zoals Dr. Birmelin, hebben onderzoek verricht en kunnen de uitspraken van David van Gennep weerleggen.