Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

GA GERUST NAAR HET CIRCUS,
MAAR NIET OP DE FOTO!

met de leeuwenwelpjes bij Circus Iarz Italiano!

Almere, 30 oktober 2013


Deze week bereikten ons ongeruste reacties van circusbezoekers. Bij Circus Iarz Italiano zou tijdens de "einlasz" (de inloop, als het publiek naar binnen komt) een leeuwenwelp worden gebruikt om bezoekers te fotograferen.

Het circus heeft in 2013 geen roofdieren op het programma staan. De aanwezigheid van een leeuwenwelp kon inderdaad worden bevestigd. De Richtlijnen voor het Welzijn van Circusdieren stellen duidelijk dat dieren alleen met een circus mogen meereizen:
1) Wanneer de dieren optreden in de voorstelling.
2) Wanneer de dieren worden getraind voor toekomstige voorstellingen.
3) Wanneer dieren deel uitmaken van een groep en verwijdering uit de groep leidt tot sociale problemen bij het individuele dier of de groep.

Bij het genoemde circus:
1) Is slechts een enkele leeuwenwelp aanwezig.
2) Is er geen adequate huisvesting in een groep leeuwen.
3) Is geen verzorgend moederdier aanwezig.
4) Duren de fotosessies bij druk bezochte voorstellingen soms wel twee uur.
5) Is er geen roofdierentransport aanwezig met de daarbij behorende binnen- en buitenverblijven.

Bij observatie van het dier valt gelijk op dat de welp de gehele tijd rustig is. Het dier vertoont sterk apathisch gedrag. Dit kan wijzen op een ziekte/afwijking of op het toedienen van medicijn of andere kalmerende middelen, zoals het door het voer mengen van sterk alcoholische drank..

Deze ernstige aantasting van het welzijn van deze leeuwenwelp(en) vormt voor ons de aanleiding om u vriendelijk edoch dringend te verzoeken om uw kind of uzelf NIET met de leeuwenwelp op de foto te laten zetten.

Alleen zo kunnen we samen bereiken dat deze vorm van dierenmisbruik verdwijnt. Zeker omdat dit circus al eerder door ons en door branchegenoten is gewaarschuwd maar toch weer deze zieke praktijken heeft ingevoerd.