Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Opiniestuk in AD Utrechts Nieuwsblad.

Welzijn circusdieren is niet in het geding.

Utrecht, 15 september 2013


Met de komst van een circus komt ook de bekende discussie naar de stad. Alsof tegenstanders gewoon in een woonwagen meerijden in de karavaan van het circus. We horen in elke stad weer dezelfde verwijten. Dat vraagt om een opiniërend artikel in de krant:


Welzijn Circusdieren is niet in het geding

Het circus is in de stad. En daarmee ook de discussie. Waarbij vooral tegenstanders van circusdieren van zich laten horen, zoals ze dat moeten van hun leiders, getuige oproepen op websites van enkele politieke partijen en dierenrechtengroepen. Dat het welzijn van de meeste circusdieren vele malen beter is zal ze een zorg zijn; want “de gewone burger en de niet-linkse politicus kan het toch niet controleren”. Meten van dierwelzijn is specialistenwerk! Internationaal zijn er drie onderzoeken gedaan naar het welzijn van circusdieren. Dr. Marthe Kiley-Worthington (GB), een werkgroep van DEFRA (GB) en Hans Hopster (Wageningen Universiteit in opdracht van LNV) komen daarbij allemaal tot een vergelijkbare conclusie: Met de meeste dieren in circussen is niets aan de hand.

Het circus is hooguit ongeschikt voor dieren met ingewikkelde sociale structuren. Zoals mensapen en olifanten. De olifanten die er nu nog zijn stammen uit de tijd dat wildvang de gewoonste zaak van de wereld was en circussen over grote kuddes beschikten. Er is geen wildvang meer. En nauwelijks fokresultaat. De solitaire olifant verdwijnt vanzelf uit de circussen!

Tegenstanders citeren uit het Nederlandse rapport de misstanden die bij een enkel circus zijn waargenomen. Dat die problemen werden veroorzaakt doordat de eigenaar op haar sterfbed lag, wordt verzwegen. Net als het feit dat de problemen nog tijdens de onderzoeksperiode zijn opgelost. De campagnes gaan hier letterlijk over lijken; Hoe smakeloos kan de tegenstander handelen?

Wat staat er wel in de rapporten? Leeuwen, tijgers (en kameelachtigen) hebben zich intussen goed aangepast aan het leven in het circus. Het stereotiepe ijsberen komt voornamelijk voor in anticipatie op voer. Hoe reageert uw huisdier als u met het pakje voer rammelt? Ook is duidelijk dat dieren geen tegennatuurlijke –schadelijke – dingen hoeven te doen. Veel bewegingen doen ze ook al van nature. Volgens Hopster was de gezondheidstoestand bij vijf van de zes circussen in orde; Er zijn hooguit ouderdomskwalen, die goed te behandelen zijn. Problemen met enkele paarden vonden hun oorzaak buiten het circus: handel in goedkope paarden. Handhaving in de paardenhandel is blijkbaar nodig. Dieren gaan meerdere keren per dag vrijwillig in en uit de transportmiddelen. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat transport stress oplevert. Er is wel een verbeterpunt: Dieren moeten bij aankomst meteen van de wagen naar de staltent.

Over verboden wordt gelogen. Nergens in Nederland bestaat een verbod. Er zijn hooguit moties ingediend. Er bestaat duidelijke jurisprudentie voor gemeenten. Belly-Wien was in Groningen. Amsterdam heeft het Wereldkerstcircus. Zelfs in Heemskerk stond recent een circus met “wilde dieren”. Het “Heemskerks Model” bestaat alleen in persberichten!

Uiteraard is het gedrag van dieren in circussen, net als bij u thuis, anders dan in de vrije natuur. Daar zijn dieren 24/7 bezig met overleven, waardoor andere gedragskenmerken geen schijn van kans hebben. In circussen wordt een spel gespeeld met het speelse dier. Een spel dat is gebaseerd op observatie van het ongedwongen speelgedrag van dieren. Dat spel vormt een verrijking en levert een positieve bijdrage aan het welzijn van het dier. Heeft u het al eens van die zijde bekeken?