Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Geen verbod circusdieren.


Den Haag, 5 juli 2013

In tegenstelling tot de ophef welke de Partij voor de Dieren en enkele dierenrechtenorganisaties recent maakten heeft het Kabinet Rutte-2 nog steeds geen verbod op bepaalde dieren in circussen besproken. Sterker nog: Binnen de coalitie is geen meerderheid te vinden voor een verbod.

Het werk van de Commissie Klassiek Circus wordt gezien in politiek Den Haag. Waar de Kamerleden tot 2010 eigenlijk alleen maar wekelijks door "wilde dieren de tent uit" werden gespamd, daar stuurt de Commissie Klassiek Circus op daartoe geschikte momenten informatie naar de Kamerleden. Informatie met diepgang waarmee de politici op een gefundeerde wijze hun mening kunnen vormen. Informatie waaruit ook blijkt dat er geen enkele noodzaak is voor een verbod.

Waartoe dit leidt was vandaag in Dagblad Spits te lezen:bron: Dagblad Spits, 5 juli 2013.

HEEFT U ONZE PETITIE AL GETEKEND ?