Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Liever naar circus met dieren


Tilburg, 12 juni 2013
Nederlanders hebben een duidelijke voorkeur voor circussen mét wilde dieren boven circussen zonder wilde dieren. Uit een onderzoek van Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) blijkt dat circussen zonder wilde dieren dan ook 36% minder bezoekers trekken. Het Kabinet Rutte II is juist van plan om wilde dieren in circussen te verbieden.

Aan het onderzoek namen een kleine 400 respondenten deel. Onder hen zowel circusbezoekers als niet-bezoekers. Bezoekers oordeelden positiever over het dierenwelzijn in circussen dan diegenen die al lange tijd geen circus meer bezocht hebben. “Buitenstaanders hebben mogelijk geen accuraat beeld van hoe goed circussen met hun dieren omgaan. Zo worden tijgers in het circus 23 jaar oud, terwijl hun soortgenoten in het wild gemiddeld maar 9 jaar oud worden,” merkt docent Cedric Stalpers op.

Stalpers startte in 2010 een onderzoeksprogramma naar de waardering voor en het imago van circussen in Nederland, nadat hij een eindvoorstelling bezocht van tweedejaarsstudenten van de Fontys Academy for Circus and Performance Art (ACaPA). Dat was het moment waarop, naar eigen zeggen, zijn liefde voor het circus werd ‘wakker gekust’.

Opvallend in zijn onderzoek is verder dat bezoekers een voorstelling waarderen met een 8.7, terwijl niet-bezoekers een voorstelling inschatten op een zesje. Deze kloof wijst er volgens Stalpers op dat circussen nog de nodige inspanningen mogen doen om hun imago te verbeteren. Dat blijkt ook uit de beperkte kennis van de geïnterviewden over de circussen. Nederlanders kunnen gemiddeld maar 1,7 circusnamen noemen. De drie bekendste namen zijn Renz (76%), Du Soleil (9%) en Boltini (9%). Vooral die laatste naam is een opmerkelijke verschijning in de top drie: circus Boltini treedt al decennia niet meer op.

Ondanks de genoemde kloof is er nog steeds sprake van een hoge waardering voor waardering voor de acrobatiek, sfeer en veelzijdigheid van het circus. Circussen in Nederland ontvangen dan ook anderhalf miljoen bezoekers per jaar.