Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Regeerakkoord kiezersbedrog

Den Haag, 1 november 2012


De formatie van "Rutte-2" met VVD en PvdA is in volle gang. In een voor de laatste jaren zeer hoog tempo is de informatie afgerond en de formatie op volle toeren. Op 29 oktober 2012 is onder de titel "Bruggen Slaan" het regeerakkoord gepubliceerd.

Op bladzijde 41 van het regeerakkoord, in de paragraaf "bestuur" komen ook enkele punten op het werkterrein van "dierenwelzijn" aan de orde. Naast enkele onderbouwde uitspraken lezen we hier ook "Er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen". Zonder enige onderbouwing, toelichting of uitleg.

Een regel tekst die zomaar uit de lucht komt vallen. Zeker omdat onder het vorige kabinet was besloten om te werken met de uitkomsten van het onderzoek naar het welzijn van dieren in circussen, dat in 2008 door Wageningen Universiteit in opdracht van de minister is uitgevoerd. Kennelijk heeft formateur Mark Rutte zich laten informeren door de PvdA, een partij die in principe tegen elk dier in een circus is.Voor ons betekent dit dat we met de nieuwe leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal in onderhandeling zullen gaan. Samen met de brancheorganisatie (VNCO) en alle andere circussen die op dit moment in Nederland reizen. Want een ding moge duidelijk zijn: Mark Rutte heeft zich door de linkse collega's en groeperingen als "wilde dieren de tent uit" laten misleiden. Er is geen enkele reden voor een verbod op dieren in circussen. Ook niet de "wilde dieren", die volgens tegenstanders van circusdieren in circussen zouden leven.

Alle publiciteit voor het regeerakkoord heeft voor ons een bijkomend voordeel: Nog nooit namen zoveel mensen de moeite om onze petitie, voor het behoud van het circus met dieren, te tekenen!Een treffendere voorpagina is ondenkbaar.
Het verkeersbord hebben wij zelf geplaatst
om u te behoeden voor fatale misstappen !


Het regeerakkoord wordt ook door andere organisaties fel bekritiseerd. De HBO-Raad, diverse patiŽntenkoepels en andere maatschappelijke organisaties zijn ook bezorgd over de inhoud van het regeerakkoord.