Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Nederland rekent af met de "drie P's"

Den Haag, 13 september 2012


Hoewel de definitieve uitslag nog niet is vastgesteld kunnen we nu reeds stellen dat Nederland heeft afgerekend met "de drie P's". De Protestpartijen als GroenLinks en Partij voor de Dieren doen niet echt meer mee in Den Haag. Ook hebben burgers afgerekend met Het Populisme.

Indirect komt daarmee ook een einde aan De Polarisatie. Het tegen elkaar uitspelen van mensen en partijen op basis van extreme meningen over een enkel onderwerp. Of het nou allochtonen, asielzoekers, uitkeringsgerechtigden of circusdieren zijn. De weg staat open naar discussies op basis van feiten in plaats van gevoelens met de winnaars VVD en PvdA die zich toch meer in het politieke midden bewegen. Centrum-Rechts en Centrum-Links zoals het wel wordt genoemd.

Daarmee krijg ook een andere groepering het moeilijk: "wilde dieren de tent uit", dat zich sinds het aantreden van Leonie Vestering alleen nog maar bediende van populisme, zal bij de nieuw te vormen Tweede Kamer niet zo veel gehoor vinden. Het verdwijnen van populisme en het wegvallen van partijen aan de randen van het politieke spectrum kunnen wel eens het einde betekenen van deze Almeerse dierenrechtengroepering in de politiek.