Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Geen verbod of voorkeursbeleid in Nijmegen

Nijmegen, 12 september 2012


In de media circuleren misleidende berichten als zou er in Nijmegen beleid zijn aangenomen waarmee circussen met "wilde" dieren niet meer in deze stad welkom zouden zijn.

De berichten zijn afkomstig van Raadsleden van GroenLinks en PvdA die - in samenspraak met "wilde dieren de tent uit" - schriftelijk vragen hebben gesteld aan het College van burgemeester en wethouders.

Het enige feit: Op 20 augustus jongstleden heeft overleg plaatsgevonden tussen de betrokken ambtenaar en de VNCO over circusbeleid. De gemeente heeft daarin het voorstel gedaan dat de VNCO zou helpen bij het selecteren van circussen die in Nijmegen vergunning hebben aangevraagd. Dit voorstel is door de VNCO afgewezen. Er is geen sprake van enige voorkeur voor circussen zonder dieren of circussen zonder "wilde dieren".

"wilde dieren de tent uit" misleidt niet alleen het publiek maar ook de politiek door te stellen dat meerdere gemeenten reeds een "voorkeursbeleid" voor circussen zonder "wilde" dieren hebben. Omdat het verbieden van circussen, omwille van vermeende dierenmishandeling, NIET tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort, heeft geen enkele gemeente een voorkeursbeleid.