Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Gemeenteraad Maastricht neemt argumenten Commissie Klassiek Circus over

Motie Groenlinks en Liberale Partij Maastricht massaal weggestemd

Maastricht, 27 juni 2012


In een lange raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Maastricht de motie van Hermens (GL) en Nuyts (LPM) massaal weggestemd. Daarmee heeft de raad van de Limburgse hoofdstad de argumenten, die door de Commissie Klassiek Circus zijn ingebracht, overgenomen. Er komt daarmee geen verbod op circussen met dieren in Maastricht.

Misbruik
Naast de inhoudelijke argumenten klonk ook een veroordeling over de werkwijze van GroenLinks en de Liberale Partij Maastricht. Op de Raadsvergadering van 26 juni staat de "Kaderbrief 2012" op de agenda. Dit is de enige Raadsvergadering waarin het is toegestaan om moties in te dienen welke geen verband houden met de inhoud van de Kaderbrief en welke geen verband houden met de agendapunten van de vergadering. Daarmee hebben GroenLinks en de Liberale Partij Maastricht eigenlijk misbruik gemaakt van deze mogelijkheid. De normale weg van een motie is namelijk dat deze eerst wordt behandeld in een Commissievergadering. Dat is de enige vergadering waarbij het mogelijk is voor burgers om gebruik te maken van hun Burgerrecht en de Raad toe te spreken. Inspraak is, althans in Maastricht, niet mogelijk tijdens een Raadsvergadering.

Geen noodzaak voor een verbod
Wetenschappelijke onderzoeken in Nederland en het buitenland tonen steeds weer aan dat er geen noodzaak is voor een verbod op bepaalde circusdieren. Wel zijn er duidelijke, en soms strenge, regels nodig om te voorkomen dat het welzijn van dieren zou kunnen worden aangetast. Op nationaal niveua wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van nieuwe regels en het verankeren daarvan in de wetgeving. Daarmee krijgen de reeds van toepassing zijnde wetten een opvolger in de vorm van de "Wet Dieren".

Draagvlak voor verbod is klein
Het draagvlak voor een verbod op dieren in circussen is zeer klein. Actiegroep "Wilde Dieren De Tent Uit" heeft in meer dan 7 jaar ongeveer 60.000 handtekeningen verzameld voor hun wens voor een verbod op dieren in circussen. Verder doen slechts 4 van de 90(!) afdelingen mee in Actiegroep "Wilde Dieren De Tent Uit". Daar staan de ruim 1,5 miljoen mensen tegenover welke jaarlijks een circusvoorstelling bezoeken van een klassiek circus; mét dieren dus. Dat blijkt ook uit de succesvolle petitie van de Commissie Klassiek Circus op onze website en "in het veld". Met gemak halen wij meer dan 1000 handtekeningen op per week.

Ook u kunt onze petitie nog tekenen. Tegen een verbod maar voor regels.