Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

"Wilde dieren de tent uit" toont ware gezicht.

Almere, 15 juni 2012

De in naam bekendste tegenstander van circusdieren in Nederland, "Wilde dieren de tent uit" uit Almere toont op haar website sinds vandaag haaw ware gezicht. In een bericht doorspekt met derderangs taalgebruik verzetten deze dierenrechtenactivisten zich tegen een evenement waarvoor een circusolifant door sportverenigingen zou zijn ingehuurd.

Wij wisten het al lang door onze contacten met de vorige campagneleider van WDDTU, Jeroen van Kernebeek: Deze groepering is niet alleen tegen, wat zij zelf "wilde dieren" noemen, maar tegen alle dieren in circussen. Van hond tot olifant om de opsomming heel kort te houden. Omdat er volgens Jeroen van Kernebeek in 2007 een te klein draagvlak was voor zo'n algeheel verbod werd de campagne beperkt tot "wilde dieren", wat dat ook moge zijn.


Intussen heeft WDDTU een andere campagneleider: Leonie Vestering. In de wereld van het activisme geen onbekende naam. Ze communiceert niet met circusdirecties en bestuursleden van de Club van Circusvrienden Nederland. Onder haar leiding heeft WDDTU een koerswijziging ondergaan. Van puur informatief in de richting van politiek en publiek naar agressief. Inclusief het daarbij passende, ongepaste, taalgebruik.

Geen draagvlak
Gebrek aan draagvlak blijkt niet alleen uit het oorspronkelijke doel, een verbod op alle dieren in circussen, dat niet wordt uitgedragen. Er zijn veel belangrijkere indicatoren: Van de 90 afdelingen van De Dierenbescherming deden aanvankelijk 13 afdelingen actief mee in de campagne. Dat aantal is intussen geslonken tot slechts 4. Ook heeft een partij zich volledig teruggetrokken uit "wilde dieren de tent uit": Stichting Alertis doet niet meer mee in de campagne. Stichting alertis zet zich gelukkig wel nog in voor mishandelde beren uit voornamelijk Oost-Europa door dieren over te brengen naar "Het Berenbos" in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. 

Stichting AAP en de Postcodeloterij
Stichting AAP uit Almere, dat zich heeft gespecialiseerd in de opvang van apen en "kleine uitheemse diersoorten" werkt wel nog mee aan "wilde dieren de tent uit". Waarbij ervaringen met (mens)apen worden geprojecteerd op andere diersoorten zoals bijvoorbeeld leeuwen, tijgers, kamelen en olifanten. Tot begin 2012 verzorgde Stichting AAP zelfs de huisvesting van WDDTU. De activisten maakten gebruik van ruimten, middelen en personele faciliteiten van Stichting AAP. Waarbij een deel van de inkomsten van de Postcodeloterij werd ingezet voor de strijd tegen circussen en circusdieren.

WDDTU buitenspel
In de politiek staat "wilde dieren de tent uit" intussen buitenspel. Samen met de "Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen" wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving voor circussen. Bij deze wetgeving vormt de aanwezigheid van dieren een belangrijke basis. Daarmee komt er geen verbod op dieren in circussen. WDDTU en de Partij voor de Dieren wensen ook niet deel te nemen aan een openbare discussie over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van Wageningen Universiteit over het welzijn van dieren in circussen in Nederland dat in 2009 is verschenen.

Teken onze petitie en bescherm het circus tegen het dierenrechtenactivisme.