Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Kamervragen Gemeente Almelo en circussen.

Gemeenten kunnen circussen niet verbieden, wetgeving behoeft geen aanpassing.

Den Haag, 13 juni 2012

Onlangs kreeg de gemeente Almelo veel aandacht van de media en het dierenrechtenactivisme. De reden? De gemeenteraad heeft een motie aangenomen van de Partij Vrij Almelo (PVA) om een voorkeursbeleid voor circussen zonder [bepaalde] diersoorten in te stellen. Dierenrechtenactivisten lopen daarbij vooruit op de feiten door in de media valse berichten te verspreiden als zou Almelo reeds een verbod hebben.

Feit is dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen. Niets meer en niets minder. De motie geeft het college van burgemeester en wethouders formeel de opdracht om aan het werk te gaan met de inhoud van de motie. Het college kan drie zaken doen:

  1. De motie seponeren. Naast zich neerleggen in gewone taal.

  2. De motie uitwerken en een verbod instellen in de vorm van het "voorkeursbeleid".

  3. De motie uitwerken en tot de slotsom komen dat het voeren van een "voorkeursbeleid", om op die manier bepaalde circusdieren buiten de gemeentegrens te houden, niet tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort.

De VVD Kamerleden Houwens en Ten Broeke hebben (schriftelijk) Kamervragen gesteld over de gang van zaken in de gemeente Almelo. Staatssecretaris Bleker is daarover heel duidelijk: Het is niet aan gemeenten voorbehouden om eigen regels te stellen betreffende dierwelzijn en/of circussen. Daarom hoeft er ook geen aanvullende wetgeving te komen die aan gemeenten verbiedt om circussen - op welke manier dan ook - te weigeren. En daarmee zijn de eerste en derde mogelijkheid de enige toegestane keuzes voor B&W van Almelo.

De Kamervragen en antwoorden kunt u hier lezen. 

Teken onze petitie en bescherm het circus tegen het dierenrechtenactivisme.