Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
    Capelse wethouder met staart tussen de benen; plannen weggestemd.

Capelle aan den IJssel, 27 maart 2012

Vannacht heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel tot in de kleine uurtjes doorvergaderd. Op de agenda stond de "nota dierwelzijn" van wethouder Joost Eerdmans. De meeste tijd van de raadsvergadering is echter gebruikt voor de discussie over enkele zendmasten die in deze gemeenten worden geplaatst..

Het wachten op de behandeling van de "nota dierwelzijn" was echter meer dan de moeite waard. Met een meerderheid van stemmen werd het door Joost Eerdmans gewenste verbod op circussen met "wilde" dieren door de gemeenteraad verworpen. Niet alleen omdat het niet aan gemeenten is om circussen omwille van dierwelzijn te weigeren, maar juist omdat de gemeenteraadsleden ervan overtuigd zijn de het welzijn van de meeste circusdieren goed is. Wel behoudt de gemeente zich het recht voor om zo nodig controler uit te laten voeren en alsnog in te grijpen als er misstanden worden geconstateerd. Dat is de juiste wijze om eventuele problemen op te sporen en aan te pakken, ook in de visie van de Commissie Klassiek Circus.

De Commissie Klassiek Circus heeft de leden van raad en het college ruimschoots van goede informatie voorzien. Wij kunnen met gepaste trots constateren dat de gemeente Capelle aan den IJssel al onze aanbevelingen heeft overgenomen.