Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Leonie Vestering bliegt in De Telegraaf / Vrouw - dag 1

 

Almere, 25 maart 2012


Deze week geeft Pagina Vrouw van De Telegraaf ruim baan voor de persoonlijke blog van Leonie Vestering. U weet wel, de betaalde directeur van actiegroep wilde dieren de tent uit. Een week lang mag ze de plek op de website en in de krant vullen met haar uitspraken over circusdieren.

Dat ze daar onwaarheden zal schrijven is bekend. Daarom krijgt u hier  de correcties op de uitspraken van deze vrouw die haar kost verdient aan het vermeende lijden van dieren in circussen.

Dag 1

Regelmatig krijg ik op verjaardagen en feestjes de vraag 'of die circusdieren nu al eens die tent uit zijn’. Gelukkig kan ik dan vele voorbeelden noemen van landen die het gebruik van circusdieren hebben verboden. Zoals Griekenland, die stelde onlangs nog een verbod in.Het klopt dat er een paar landen zijn waar "wilde" dieren in circussen verboden zijn. Maar in Europa is dat alleen Griekenland, een land dat zelf niet eens circussen heeft. En een land waarvan we allemaal onze vraagtekens hebben over hoe het land wordt bestuurd. Maar goed, dat is een andere discussie. Het overzicht van verboden op de website van wddtu is in ieder geval niet juist. Engeland komt met een "licensing system". Landen in Zuid-Amerika daar hoef je niet trots op te zijn. Daar hebben ze geheel andere normen en waarden, ook voor de omgang met dieren.

Maar Nederland, die graag doet alsof wij één van de meest diervriendelijke landen ter wereld zijn, heeft zelfs niet eens minimale welzijnseisen voor circusdieren opgesteld. Er zijn regels voor proefdieren, dieren in de dierentuin en de veehouderij, maar het hoofdstuk ‘circusdieren’ is letterlijk al jarenlang leeg in de Nederlandse wetgeving. Toch roept Staatssecretaris Bleker trots dat de circussen zich keurig netjes aan de regels houden. Tja, nogal wiedes als er geen wetgeving is om te overtreden.Het enige dat klopt is dat artikel 65 in de (oude indeling van de) Gezond en Welzijnswet voor Dieren niet is ingevuld. Er zijn in die wet dus geen bijzondere bepalingen opgenomen voor circusdieren. Maar dat betekent niet dat er daarom geen wetgeving zou zijn voor circusdieren. Zoals eerder in dit forum geschreven, Circussen met dieren moeten zich in Nederland aan de volgende wetten houden:

* Gezond en Welzijnswet Dieren (ook al is artikel 65 niet ingevuld, de andere artikelen gelden ook voor circussen
* Wet op de Dierenbescherming
* Flora en Faunawet


Dat betekent onder andere dat het verboden is om:

* Dieren te verwaarlozen
* Dieren te pijnigen
* Dieren ziek te maken
* Dieren hun verzorging te onthouden
* Dieren illegaal te houden
* Te handelen in beschermde diersoorten (tenzij vergunning daartoe verleend is)
* Dieren uit het wild te vangen

Nederland wordt een sprookje voorgehouden van ultieme dierenliefde in het circus. De fantasie dat een olifant voor een aai over haar bol een handstand maakt. En dat die leeuw gewoon graag continue heen en weer loopt zodat ie goed kan zien wie er in het publiek zit. Als je een circus bezoekt wil je gewoon een heerlijke middag vermaakt worden, en sta je even niet stil bij het leed wat schuil gaat achter de schermen. Een wereld waarin entertainment zwaarder weegt dan het welzijn van dieren.In de meeste circussen zit het gewoon goed met die dierenliefde, zeker in West Europa. Russische toestanden met kleine transportkratten daar zitten we hier niet op te wachten. Ter geruststelling: die komen hier ook niet voor.

Een circuskunstje met een mishandelde olifant, of een trucje met een apathische tijger vind ik simpelweg niet grappig.Voor Vestering is elk dier dat zich niet in zijn oorspronkelijke leefomgeving bevindt, mishandeld. Niet alleen de olifant in het circus maar ook het kanariepietje bij u thuis. Opletten dus, want de meeste olifanten worden niet mishandeld. En een apathische tijger? Daar kun je niet mee werken. Maar dat kan mevrouw Vestering helaas niet weten omdat ze daar geen enkele ervaring mee heeft. Ze zou eens een maand met Tom Dieck moeten meelopen...

Zeker niet als je weet dat olifanten in Nederland gemiddeld 17 uur per dag staan vastgeketend aan voor- en achterpoot,Ten tijde van het LNV/WUR onderzoek in 2008 waren er twee circussen met in totaal drie olifanten. Bij één enkel circus stonden de olifanten 17 uur aan de ketting. Dat vinden wij, de Commissie Klassiek Circus, ook te veel. In 2009 kwamen er meer circussen met olifanten naar Nederland. Daar stonden de olifanten veel minder of zelfs helemaal niet aan de ketting. En bij dat ene circus heeft men intussen ook wel geleerd dat het anders kan. Foto's in dit forum leveren daarvan het bewijs. Dat getal is daarmee verouderde informatie geworden.

een giraffe eenzaam in een trailer wordt opgeslotenEr is maar een circus met een giraffe in Nederland. En daar staat dit dier altijd in een ruime uitloop. Samen met andere dieren. De trailer staat gekoppeld aan de vrije uitloop. Zodat de giraffe en de andere dieren beschikken over een schuilmogelijkheid. Ze hebben daarbij zelf de keuze of ze binnen dan wel buiten staan.

en een leeuw, de koning van het dierenrijk, in een hokje van 4 m2 wordt opgesloten.Ten tijde van het LNV/WUR onderzoek in 2008 kwamen bij een Belgisch circus door omstandigheden (terminaal ziekbed van directeur) de leeuwen (en tijgers) niet uit de transportmiddelen. Bij alle andere circussen beschikken leeuwen en tijgers over uitloopruimten. Alleen voor transport en nachtrust worden de dieren in de transportmiddelen geplaatst. Tijdens het transport zijn de compartimenten veiligheidshalve van elkaar gescheiden. Tijdens het verblijf zijn de compartimenten met elkaar verbonden. Daarmee is ook de binnenruimte veel groter dan de door Vestering genoemde 4 m2.

Ik vind dan ook dat vermaak moet stoppen, waar dierenleed begint. Daarom wil Wilde Dieren de Tent Uit een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Net als in andere landen. Zodat het circus weer voor iedereen leuk is, zoals het ooit was bedoeld.Circus met dieren is alleen "niet leuk" voor dierenrechtenactivisten die meestal ook nog eens het veganisme nastreven en aan iedereen willen opleggen. Het WUR/LNV onderzoek heeft zelfs aangetoond dat de meeste dieren geen welzijnsschade oplopen door hun leven in het circus. Verder vergeet mevrouw Vestering te vermelden dat ze eigenlijk "uitheemse diersoorten" bedoelt, zoals dat in de projectomschrijving van wddtu valt te lezen. Met "wilde" dieren krijg je tenminste de emotie in de discussie.

Deze week leest u mee met mijn ervaringen als directeur van Wilde Dieren de Tent Uit. Wilt u weten wat u kunt doen om circusdieren te helpen? Kijk dan op http://www.wildedierendetentuit.nl.

Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website VROUW van De Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.Alsof de ideeën van wddtu circusdieren zouden helpen. Op dat enkele dier na dat ergens in Zuid of Oost Europa - terecht - in beslag is genomen.