Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Geen verboden in Nederland en Engeland.

Den Haag, Londen, 2 maart 2012

Deze week is in Nederland en Engeland bekendgemaakt dat de regeringen van de beide landen wetgeving gaan ontwikkelen voor circussen met dieren. Dit betekent concreet dat er in beide landen geen verbod komt op circusdieren.

Nota Dierenwelzijn
Staatssecretaris Bleker heeft vorige week de "Nota Dierenwelzijn" openbaar gemaakt. In de hele nota wordt slechts een halve pagina gewijd aan de circusbranche. Op basis van het LNV/WUR onderzoek uit 2008 zal wetgeving worden ontwikkeld welke het mogelijk maakt voor circussen om met alle reeds aanwezige diersoorten te blijven werken.

Daarmee legt het ministerie de eisen uit de hoek van het dierenrechtenactivisme naast zich neer. 

De volledige tekst uit de Nota Dierwelzijn betreffende circussen luidt: " De meningen in de maatschappij over het optreden van wilde dieren in circussen zijn sterk verdeeld. Met onderzoek dat de overheid heeft gefinancierd, hebben we inzicht gekregen in het dierenwelzijn van dieren in het circus. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt met de circussen. Circussen moeten hun eigen protocollen verbeteren en goed naleven. Deze vernieuwde protocollen zullen zorgvuldig worden getoetst. Ook heb ik gesproken met de kritische tegenstanders van wilde dieren in circussen. In de Europese Unie blijft het kabinet pleiten voor minimumvoorwaarden voor circusdieren en voor de mogelijkheid om tot een verbod te komen op het gebruik van dieren die uit het wild worden gehaald. De meeste circussen blijven namelijk niet binnen één land."

DEFRA (UK)Licensing system

Ook Engeland gaat door met het ontwikkelen van wetgeving welke het mogelijk maakt voor circussen om met dieren te werken. Er komt een licensing system, zeg maar een vergunningenstelsel. Er zullen, met verwijzing naar de "Animal Welfare Act 2006" regels worden opgesteld. Eigenaren van circusdieren dienen de strenge regels na te leven. Bij overtreding kunnen door de bevoegde rechters straffen worden opgelegd en vergunningen worden ingetrokken.

Dieractivisten buiten spel

Zowel in Nederland als in Engeland staan de dieractivisten buiten spel. Nederland erkent dat er twee meningen zijn betreffende circusdieren. Onderzoek in Nederland en het buitenland heeft echter aangetoond dat er geen enkele noodzaak is voor een verbod op circusdieren, zoals dat wordt geeist door tegenstanders van circusdieren. In Engeland heeft het ministerie van landbouw (DEFRA) een publieksonderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan heeft het ministerie naast zich neergelegd. Daaruit zou blijken dat ruim 85 procent van de Britten een verbod op dieren in circussen wenste. Het onderzoek was door dierenrechtenactivisten gesaboteerd door het wereldwijd oproepen om de door hun gewenste antwoorden op de enquête via internet in te vullen.