Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   


Bestaande wetgeving voor circusdieren in Nederland.

Den Haag, 5 februari 2012

De laatste week verschijnen er misleidende berichten in de media als zou er in Nederland geen wetgeving zijn om het welzijn van dieren in circussen te beschermen.

Circussen met dieren moeten zich in Nederland aan de volgende wetten houden:

  • Gezond en Welzijnswet Dieren (ook al is artikel 65 niet ingevuld, de andere artikelen gelden ook voor circussen
  • Wet op de Dierenbescherming
  • Flora en Faunawet

Dat betekent onder andere dat het verboden is om:
  • Dieren te verwaarlozen
  • Dieren te pijnigen
  • Dieren ziek te maken
  • Dieren hun verzorging te onthouden
  • Dieren illegaal te houden
  • Te handelen in beschermde diersoorten (tenzij vergunning daartoe verleend is)
  • Dieren uit het wild te vangen


Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe wetgeving. De basis daarvoor zijn de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Wageningen Universiteit (2009). Geen enkele conclusie of aanbeveling uit dat rapport wijst in de richting van een verbod op circusdieren in Nederland.