Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   


Zeist kiest voor klassiek circus.

Zeist, 27 januari 2012

Wie aan Zeist denkt, denkt niet alleen aan Slot Zeist, Theater Figi of het beroemde damesvoetbalteam van Saestum, maar ook aan de voorman van een bekende groep dierenrechtenactivisten, de oprichter van "Actiegroep Circusleed" dat na een kwijnend bestaan is opgegaan in het Belgische "BiteBack".

Met zulk een actieve dierenrechtenactivist binnen de grenzen van de gemeente  zou men verwachten dat Zeist zou kiezen voor het verlenen van vergunningen aan circussen zonder dieren. Niets is minder waar. De vele protestacties bij circussen en de stapels brieven en mails van de dierenrechtenactivist werken in Zeist contraproductief. Het gemeentebestuur kiest bewust voor het toelaten van alle circussen. Dus ook circussen met leeuwen, tijgers, olifanten of andere uitheemse diersoorten. Wel stelt de gemeente dat de circussen respectvol met hun dieren om moeten gaan en het welzijn in orde dient te zijn.

Daarmee sluit Zeist zich aan in de gemeenten die de eisen van dierenrechtenactivisten naast zich neer leggen. Uit wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit in 2008 blijkt dat er geen enkele noodzaak is voor een verbod op bepaalde dieren in circussen. Naar aanleiding van dat onderzoek wordt momenteel nieuwe wetgeving ontwikkeld welke naar verwachting eind 2012 zal worden ingevoerd. Deze wetgeving zal strenge eisen opleggen aan de circussen, maar het werken met dieren niet onmogelijk maken.