Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Gebrul in Amsterdam.

Amsterdam, 10 januari 2012

Het Wereldkerstcircus in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam heeft haar succesvolle serie voorstellingen in Amsterdam afgesloten. Alle artiesten zijn weer naar huis. Clown Bello Nock naar de VS. De luchtacrobaten naar Noord-Korea en de leeuwen naar Duitsland. Toch klinkt er weer gebrul in de hoofdstad. Niet uit de kelen van 16 imposante en kerngezonde circusleeuwen, maar uit de mond van de Amsterdamse afdeling van de potitieke poot van het dierenrechtenactivisme: De Partij van de Dieren afdeling Amsterdam.

Een lid van de Partij voor de Dieren had de moeite genomen om alle sponsoren van het Koninklijk Theater Carré aan te schrijven. Reden: Carré zou met de kerst onderdak bieden aan 16 leeuwen. Dieren die naar de mening van het dierenrechtenactivisme zwaar zouden lijden onder hun mishandeling in het circus.

Waar deze PvdD-er niet op heeft gerekend is de hoge kwaliteitsstandaard waar het Koninklijk Theater Carré en de producenten van het Wereldkerstcircus naar streven. Een leeuwennummer met "Russiche toestanden" achter het rode gordijn komt er bij Carré echt niet in. Dat is de reden waarom er in 2010 bijvoorbeeld geen roofdieren in Carré te zien waren. Want voor Carré komen alleen de beste artiesten in aanmerking. In 2011 was Martin Lacey beschikbaar. En dus te bewonderen in Carré!

Als reactie op de actie van de dierenrechtenactivist heeft de directie van Koninklijk Theater Carré een goede brief aan haar zakenrelaties gestuurd. Met uitleg en goede achtergrondinformatie over leeuwen in het circus. Deze brief is de lezen op de website van het theater. Blijkens de reactie van de Partij voor de Dieren zou de directie van Koninklijk Theater Carré haar zakenrelaties niet mogen informeren over circusdieren. Het moet niet gekker worden!

Op haar website reageert de Partij voor de Dieren overdreven fel op de brief van de directie van Carré. Waar de directie van het mooiste theater in Nederland een uitermate correctie brief heeft geschreven daar plaatst de Partij voor de Dieren een overdreven felle reactie. Een reactie waarin ook nog eens veel onwaarheden over leeuwen (en tijgers) worden vermeld. Ook over het wetenschappelijk onderzoek dat in 2008 is uitgevoerd wordt voor de bestwil van De Partij foutieve informatie verstrekt.

Huisvesting
Bij alle circussen, met uitzondering van het Belgische "Benelux Circus" beschikken alle leeuwen en tijgers over een verrijkt buitenverblijf. Alle dieren hebben daarbij de keuze om of in de transportmiddelen of in de buitenverblijven te vertoeven. De transportmiddelen dienen als nachtverblijf en beschutting.

Welzijn
Het typische ijsberen wordt bij roofdieren voornamelijk gezien in anticipatie op voer. De tijdsbesteding van leeuwen en tijgers doet natuurlijk aan.

Wildvang
Leeuwen en tijgers planten zich uitstekend voort in circussen. Welpen worden in de meeste gevallen gewoon door de moederdieren opgevoed en verzorgd. Ook dat is een teken voor het goede welzijn van leeuwen en tijgers. Voor deze dieren bestaat er geen enkele reden om exemplaren door middel van wildvang naar het circus te halen. Er is dan ook geen sprake van wildvang. De Partij voor de Dieren memoreert dat olifanten wel uit wildvang afkomstig zijn. Hoewel het hier over leeuwen gaat willen we dat toch toelichten en weerleggen: Bij olifanten bestaat nu eenmaal de situatie dat deze dieren hoge leeftijden bereiken (>65jaar). In 1969 is begonnen met de CITES wetgeving en het instellen van wildvangverboden. Olifanten stammen uit de periode stammen dat wildvang nog niet verboden was.

Aanpassing
De meeste dieren passen zich goed aan, aan het leven in het circus. Uitgerekend leeuwen en tijgers blijken de makkelijkste dieren. Deze dieren rusten en slapen van nature 19 uur of meer per dag. Na vele generaties te zijn geboren onder de hoede van de mens zijn volgens de leider van het onderzoek, Hans Hopster, duidelijk tekenen van aanpassing zichtbaar bij leeuwen en tijgers.

Geen verbod in Amsterdam
De felle reactie van de Partij voor de Dieren afdeling Amsterdam houdt mogelijk verband met het falen van hun pogingen om te komen tot een verbod op circusdieren in Amsterdam. Niet alleen Stadsdeel Centrum, waar Koninklijk Theater Carré gelegen is, maar ook andere Stadsdelen hebben het verbod op circusdieren in 2011 van de agenda gehaald. Voor diverse circussen zijn reeds vergunningen verleend voor in de toekomst te verzorgen voorstellingen. Uiteraard met dieren. Koninklijk Theater Carré en de producenten van het Wereldkerstcircus zijn ook in onderhandeling met artiesten voor de komende jaren, want ook het Wereldkerstcircus gaat door op het bij het Koninklijk Theater Carré passende kwaliteitsniveau. Streng geselecteerde dierentrainers met hun roofdieren blijven daarvan deel uitmaken...