Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

13 Circusolifanten in Nederland spoorloos.

Almere, 1 november 2011

13 Circusolifanten zijn in de korte periode tussen 25 oktober 2011 en 31 oktober 2011 in Nederland spoorloos verdwenen. Bij een rondgang langs alle in Nederland reizende circussen hebben wij deze week slechts acht olifanten geteld.

Reden voor onze niet aangekondigde controleronde langs alle in Nederland reizende circussen is een bericht in de media van 25 oktober jongstleden waarin gewag wordt gemaakt van de aanwezigheid van maar liefst eenentwintig olifanten bij circussen in Nederland. 

Olifanten tellen
Zo'n enorm dier als een olifant kun je als circusbedrijf niet ongezien meevoeren, laat staan ergens in een hoekje wegstoppen zodat niemand het dier kan zien. Daarmee is het tellen voor ons een vrij makkelijke opgave, die met dank aan de vele vrijwilligers in enkele uren is uitgevoerd. Wij komen echter niet verder dan ACHT olifanten bij circussen in Nederland:

  1. Circus Renz International: 3 olifanten

  2. Circus Renz Berlin: 2 olifanten

  3. Circus Belly-Wien: 2 olifanten

  4. Freiwalds Menagerie Circus: 1 olifant


Het resultaat van deze telling ligt geheel in de lijn van onze verwachtingen. In 2011 reizen deze vier circussen in Nederland met de genoemde aantallen olifanten. Het getal 21, zoals genoemd in een krantenartikel over een incident in Vietnam, is afkomstig van Leonie Vestering van de Actiegroep "wilde dieren de tent uit" (wddtu), die alweer met misleidende gegevens publiek en politiek om de tuin probeert te leiden.

Niet de eerste keer
Het is overigens niet de eerste keer dat wddtu de nietsvermoedende krantenlezer op het verkeerde been zet in hun streven om te komen tot een verbod met circussen met dieren. In 2007 dienden wij een aanklacht in tegen een reclamespotje waarin klip en klaar onzin werd verkondigd over de echt bestaande circusolifant Buba. Wij werden in het gelijk gesteld en wddtu mocht niet meer op die manier propaganda maken. Valse berichten over de tijgers uit de videoclip "Ik leef mijn droom" van Gerard Joling werden na publicatie onzerzijds fluks aangepast. Er werd keihard gelogen over de herkomst van die tijgers; ze zouden voor de opname helemaal vanuit Frankrijk naar de studio in Nederland zijn vervoerd. Terwijl de dieren al in Nederland reisden met het Staatscircus van Moskou-Holiday. Op de opnamedag stond het circus op nog geen 30 kilometer van de studio.

Incidenten.
De campagne van de tegenstander van circusdieren is in Nederland volledig gebaseerd op twee incidenten die in 2008 plaatsvonden tijdens het inmiddels beroemd geworden onderzoek van het ministerie naar het welzijn van dieren in circussen. Het ene incident betrof leeuwen en tijgers die bij een Belgisch circus ten tijde van het onderzoek nooit buiten de transportmiddelen kwamen door terminale ziekte van hun verzorger en circusdirectrice Karin Range die op 18 december 2008 overleed aan de gevolgen van een ongeneeslijke ziekte. Het andere incident betrof twee olifanten die bij een Duits circus, ook naar onze opinie, te lang aan de ketting werden gehouden. Dit circus heeft intussen lering getrokken en bouwt nu in elke plaats een ruim buitenverblijf op voor de olifanten. Hierdoor staan deze dieren nog maar nauwelijks aan de ketting.

Onderzoeksrapport en regelgeving
Naar aanleiding van het wetenschappelijke onderzoek is in 2009 het rapport van Hans Hopster e.a. verschenen. De onderzoekers trekken uit de imposante reeks waarnemingen 13 conclusies en ze doen 5 aanbevelingen aan de minister, en daarmee ook aan de circussen. Geen enkele aanbeveling wijst in de richting van een verbod op dieren in circussen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van regelgeving voor circussen en circusdieren.

petitie
Hoewel de kans op een verbod op circus met dieren in Nederland intussen uitgesloten is kunt u toch nog steeds op www.klassiekcircus.nl de petitie tekenen van de Commissie Klassiek Circus voor het behoud van het circus mét dieren.