Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Circus Krone bestrijdt verbod op circus met dieren in Oostenrijk

Na Winschoten, Luxemburg en Groot Brittannië volgt Oostenrijk

Brussel, 15juni 2011


Brussel, België – De Europese Circus Associatie (ECA) heeft vandaag bekend gemaakt dat een juridisch proces wordt aangespannen tegen Oostenrijk, om in te gaan tegen het verbod op dieren in het circus. De President van de ECA, Urs Pilz, zei “Het recht om goedverzorgde dieren onder goede voorwaarden t.a.v. welzijn in het klassieke circus in Europa op te laten treden moet voor eens en voor altijd worden vastgesteld.”

Oostenrijk deed een verbod op niet-gedomesticeerde dieren in het circus uitgaan in januari 2005. De Europese Commissie besloot dat het Oostenrijkse verbod een schending van Artikel 49 van het Europese Verdrag inhield en spande een rechtszaak aan tegen Oostenrijk. Echter, onder druk van dierenrechten activisten liet de Commissie de zaak vallen. In juni 2009 rondde de Europese Ombudsman zijn onderzoek af en concludeerde dat de Commissie “haar rol als Bewaker van het Verdrag had verzaakt.” Hij deed de aanbeveling aan de Commissie
om de zaak weer op te nemen of een wettig geldende reden aan te geven waarom zij dit niet wilde doen.

Dhr. Pilz benadrukte dat overal in Europa het optreden van dieren in het circus steeds populairder wordt. Gegevens vanuit de Irish Arts Council laten zien dat in 2006 meer Ieren een bezoek brachten aan het circus dan aan opera, moderne dans en ballet tezamen. Onafhankelijk marktonderzoek, wees uit dat 6,4 miljoen Duitsers in 2006 of 2007 een circus bezochten. Een onderzoek in 2008 onder willekeurig gekozen mensen uit het publiek, toont aan dat 86% van de bevraagde personen menen dat dieren een essentieel onderdeel uitmaken van het
circus.

De ECA is sterk voorstander van passende en streng gehandhaafde regelgeving voor circusdieren. Zij steunt ook het ontwerpen van een Europese raamwet voor dierenwelzijn, gepaard gaande met wetenschappelijk verantwoorde indicatoren om een geharmoniseerde regelgeving voor alle door
mensen verzorgde dieren te bevorderen.

Voor verdere informatie, zie www.europeancircus.info