Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Londen kondigt plan aan voor regeling circusdieren
Oproepen voor een verbod afgewezen


Brussel, 13 mei 2011

Het Departement voor Milieu, Voedsel en Landelijke Aangelegenheden (DEFRA) van het Verenigd Koninkrijk onthulde gisteren plannen om regelingen voor dieren in het circus vast te stellen; verbieden daarvan wordt dus afgewezen. Deze beslissing bevestigt het recht van circussen om optredende dieren in hun programma’s op te nemen.

De vraag aangaande de positie van de regering m.b.t. “wilde” dieren in circussen werd op 12 mei in het Lagerhuis gesteld. DEFRA Minister voor Landbouw en Voedsel, Jim Paice, reageerde met te zeggen dat er in Groot Brittannië geen verbod op dieren in het circus zal komen, maar dat in plaats daarvan de regering strenge regels zou opleggen. Minister Paice wees het Huis erop dat het verbod dat Oostenrijk had opgelegd aan niet-gedomesticeerde dieren in het circus onwettig bleek te zijn en dat hetzelfde probleem zich voor zou gaan doen in het Verenigd Koninkrijk. Staatssecretaris voor het Milieu, Caroline Spelman bevestigde in een geschreven verklaring vandaag dat “alle circussen in Engeland die wilde dieren zoals tijgers leeuwen en olifanten ten tonele willen voeren, moeten aantonen dat zij aan de hoogste dieren welzijns-eisen voor elk dier voldoen alvorens zij een vergunning kunnen krijgen om die dieren te houden”.

“Dit is een geweldige dag voor het klassieke circus, dat van oorsprong uit Londen kwam met de eerste publieke presentatie in een piste in 1768 van paarden, acrobaten en clowns,” zei Urs Pilz, Voorzitter van de Europese Circus Associatie (ECA). “Wij zijn het ermee eens dat een verbod in GB de Europese wetten zou schenden. De beslissing van de regering is echter ook in overeenstemming met de bevindingen van het onafhankelijke panel dat door DEFRA in het leven is geroepen en dat in 2007 tot de conclusie kwam dat er geen wetenschappelijk bewijs is om een verbod op circusdieren te rechtvaardigen en met de resolutie van het Europees Parlement van 2005, waarin het circus, met inbegrip van het presenteren van dieren, werd erkend als onderdeel van het culturele erfgoed van Europa.

“De Europese Circus Associatie heeft al jaren gevraagd om overheidsmaatregelen voor circusdieren in het Verenigd Koninkrijk,” volgens ECA Directeur Arie Oudenes. “Wij hebben aan regeringen overal in Europa een modelregeling aangeboden en hen gestimuleerd om dingen te regelen en niet om te verbieden.”

De verantwoordelijke autoriteiten in Schotland en Nederland hebben al hun voornemen aangekondigd om te reglementeren, in plaats van te verbieden. Onlangs heeft Frankrijk een nieuwe wet ingevoerd aangaande niet gedomesticeerde diersoorten in mobiele verblijven zoals circussen. Het besluit van 18 maart 2011 is een voortzetting van het eerder bestaande vergunningensysteem waarbij trainers voor iedere diersoort apart verlof moesten krijgen om met ze te werken. De nieuwe wet voorziet in een positieve lijst van soorten, waaronder leeuwen, tijgers, olifanten en zebra’s, die van oudsher zonder bijzondere problemen gebruikt kunnen worden in trekkende shows. Voor een paar meer gevoelige soorten, zoals beren, nijlpaarden en giraffes, moet de trainer de meerwaarde van het toevoegen van deze dieren aan het voorgestelde optreden aantonen en voldoen aan gedetailleerde eisen van verzorging.

Het besluit van DEFRA zal ook gevolgen hebben voor de vele plaatselijke verboden die in Engeland zijn ingesteld. In maart van dit jaar bevestigde het Hof van Beroep dat de Stad Luxemburg geen recht heeft activiteiten te verbieden die onder de landelijke wetgeving zijn toegestaan. Rechtbanken in Nederland, Duitsland en Italië hebben om dezelfde redenen ook plaatselijke verboden teniet gedaan en steden in Engeland, Noord-Ierland, Spanje en de Republiek Ierland hebben geweigerd verboden op te leggen vanwege twijfel aan hun wettige status.

De ECA is sterk voorstander van passende en streng gehandhaafde regelgeving voor circusdieren. Zij steunt ook het ontwerpen van een Europese raamwet voor dierenwelzijn, gepaard gaande met wetenschappelijk verantwoorde indicatoren om een geharmoniseerde regelgeving voor alle door mensen verzorgde dieren te bevorderen.