Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Wilde Dieren De Tent Uit de tent uit!

Den Haag, 16 april 2011 (Wereld Circus Dag)

De activisten van "Wilde Dieren De Tent Uit" staan bij het ontwikkelen van wet- en regelgeving betreffende circusdieren buiten spel.

In 2008 hebben wetenschappers van "Wageningen Universiteit" onderzoek verricht naar het welzijn van dieren in circussen. Het rapport is verschenen in 2009. Om precies te zijn op maandag 27 juli 2009. Op die datum heeft de toenmalige minister van landbouw, mevrouw Gerda Verburg, het onderzoeksrapport voorgelegd aan de leden van de Tweede Kamer.

De leden van de klankbordgroep, die de onderzoekers gedurende de looptijd van het project begeleidden, ontvingen het rapport en de bijlagen reeds op zondag 26 juli. Met het uitdrukkelijke verzoek om de stukken niet eerder te publiceren dan nadat de minister de stukken aan de Kamer had gepresenteerd. Op dat moment hadden de volgende organisaties zitting in de klankbordgroep:
* Ministerie van Landbouw
* Wilde Dieren De Tent Uit
* DierenBescherming
* Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen
* European Circus Association
* Club van Circusvrienden Nederland

Het embargo werd door de DierenBescherming en Wilde Dieren DeTent Uit vrijwel meteen geschonden. Enkele minuten na de ontvangst van het rapport en de brief van de minister plaatsten de tegenstanders van circusdieren hun, overigens onvolledige, berichten op internet.

Na de val van het Kabinet Balkenende IV werden enkele onderwerpen "controversieel" verklaard. Dat betekent dat het demissionaire kabinet deze onderwerpen niet meer zou behandelen. Pas na de verkiezingen en formatie van het nieuwe Kabinet zouden de controversieel verklaarde onderwerpen weer in behandeling komen. De wet en regelgeving voor circusdieren is een van die onderwerpen die controversieel werd verklaard. De ontwikkeling van regels is daarmee stil komen te liggen tot na 14 oktober 2010, de dag waarop het Kabinet Rutte werd ge´nstalleerd.

Het nieuwe Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de draad weer opgepakt, waardoor er op dit moment daadwerkelijk wordt gewerkt aan de regels waar de circusbranche al vele jaren om vraagt. Het meest opvallende in dit proces is dat de tegenstanders van circusdieren, de DierenBescherming en Wilde Dieren De Tent Uit daarbij niet meer bij het ministerie aan tafel zitten. Samen met de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen en de European Circus Association wordt door het ministerie van EL&I gewerkt aan de totstandkoming van regels betreffende circusdieren.

De onderzoekers trokken 13 conclusies en deden 5 aanbevelingen aan de minister. Geen enkele conclusie of aanbeveling wees in de richting van een verbod op dieren in circussen. Daarom wordt met deze conclusies en aanbevelingen op dit moment gewerkt aan regelgeving waardoor het in de toekomst mogelijk zal blijven om in Nederland met dieren in circussen op te treden.