Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Geen verbod circusdieren Duitsland

Berlijn, 11 april 2011

Een voorstel van "Die Grünen" in de "vaste kamercommissie voor Landbouw" in Duitsland heeft op woensdag 8 april 2011 niet kunnen rekenen op steun van de het Duitse Parlement. Hiermee volgt Duitsland het door Nederland ingezette beleid om te komen tot het hanteren van regels welke zijn gebaseerd op de in Duitsland al langer bestaande "Leitlinien". In enkele Bundesländer zijn de bekende "Leitlinien" reeds in de wet verankerd.

In Nederland kon een vergelijkbaar voorstel om te komen tot een verbod op "wilde dieren" in circussen op 8 december 2009 en 5 februari 2008 ook niet rekenen op de steun van de Tweede Kamer. In beide stemmingen waren slechts 44 Kamerleden van PvdA, PvdD, CU en GL tegen de aanwezigheid van dieren in circussen.

In 2008 is in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek verricht naar het welzijn van dieren in circussen. In de klankbordgroep die het onderzoek begeleidde waren zowel voor als tegenstanders van circusdieren vertegenwoordigd. Van de tegenstanders hadden bestuurders van wilde dieren de tent uit en de DierenBescherming zitting in de klankbordgroep. Namens de circusbranche keken deskundigen van de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemers, de European Circus Association en de Club van Circusvrienden Nederland mee over de schouders van de onderzoekers en de minister. Het rapport naar aanleiding van het onderzoek is in 2009 verschenen. Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen werkt het ministerie van EL&I (de opvolger van LNV) samen met de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen, de European Circus Association en de Club van Circusvrienden Nederland aan wetgeving voor het houden en trainen van circusdieren en het optreden met circusdieren. Saillant detail is dat de tegenstanders van circusdieren niet meer bij het ministerie aan tafel zitten.

Circussen in Duitsland mogen in de toekomst gewoon met hun dieren blijven werken. Uiteraard onder de bepalingen van de "Leitlinien" en de daaruit afgeleide wetten. 


Bron: Berliner Umschau