Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Feestje PvdD Groningen afgelopen
Uitslag onderzoek B&W staat nu al vast


Groningen, 31 maart 2011

Op 30 maart 2011 vierde de raadsfractie van de Partij voor de Dieren in de stad Groningen dat ze precies één jaar zitting heeft in de gemeenteraad. Het feestje werd gevierd met het indienen van maar liefst negen moties bij de behandeling van de dierenwelzijnsnota. Twee moties hebben betrekking op circusdieren. De eerste betreft een verbod om olifanten mee te laten lopen tijdens de intocht van sinterklaas. De andere motie betreft een voorkeursbehandeling voor circussen zonder "wilde" dieren.

Beide moties zijn door de gemeenteraad aangenomen. Maar dat betekent nog lang niet dat er nu een verbod komt op circussen met dieren in de noordelijke studentenstad, waarin de tegenstanders van circusdieren een meerderheid hebben in de gemeenteraad.

Het aannemen van de motie om te komen tot een voorkeursbeleid voor circussen zonder "wilde" dieren betekent niets meer en niets minder dan dat het College van burgemeester en wethouders wordt verplicht om te onderzoeken of het instellen van het door de PvdD gewenste voorkeursbeleid juridisch haalbaar is. Over dat laatste bestaat reeds voldoende jurisprudentie. Waarmee we de uitkomst van het onderzoek nu reeds kunnen voorspellen:

1)
Het begrip "wilde dieren" heeft geen wettelijke grondslag.
2)
In de voorbereidende raadsstukken is duidelijk openbaar gemaakt dat het voorkeursbeleid betrekking heeft op het verlenen van vergunningen aan circussen zonder "wilde" dieren.
3)
Het hanteren van een voorkeursbeleid [voor circussen zonder "wilde" dieren] staat juridisch gelijk aan het weigeren van het verlenen van een vergunning [aan een circus omwille van de aanwezigheid van bepaalde dieren].


Daarover hebben de bestuursrechter in de Provincie Groningen en de Raad van State reeds duidelijke uitspraken gedaan in de zaak Winschoten: Het is aan gemeenten niet toegestaan om circussen te weigeren omwille van de aanwezigheid van (bepaalde) diersoorten of op grond van dierenwelzijn. Dit is dan ook de uitkomst van het onderzoek naar de haalbaarheid door het College van burgemeester en wethouders in de stad Groningen. Raadslid Gerjan Kelder kan de slingers alvast in zijn kelder opbergen...