Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Circus Krone wint rechtszaak tegen Luxemburg Stad

Luxemburg, 23 maart 2011

Circus Krone heeft de rechtszaak tegen Luxemburg Stad gewonnen die diende bij het Luxemburgse Hof van Beroep. Dit orgaan, vergelijkbaar met onze Raad van State, bevestigde de eerder gedane uitspraak van een lagere rechter dat de Stad Luxemburg niet bevoegd is om circussen te verbieden omdat er dieren aanwezig zouden zijn.

De wetgeving in Stad en Land Luxemburg toont in deze veel overeenkomsten met die in Nederland. Lokale overheden mogen circussen niet verbieden omdat er dieren bij aanwezig zijn. Gemeenten mogen een evenement wel verbieden als de openbare orde en de veiligheid in het geding zijn. De verdediging van de kant van de dierenrechtenactivisten probeerde nog aan te dragen dat tijdens demonstraties van dieractivisten een grote kans bestaat op verstoringen van de openbare orde. Dat vormt voor de hoogste rechter in Luxemburg geen reden om een circus te kunnen verbieden.

Het volledige persbericht van de European Circus Association leest u hieronder:


Circus Krone Wint Zaak tegen de Stad Luxemburg
Verbod van Gemeentebestuur op Dieren in Circus Nietig Verklaard

Brussel, 23 maart 2011

Het Luxemburgse Hof van Beroep heeft deze maand een uitspraak van een lagere rechtbank bevestigd dat de Stad Luxemburg niet het recht heeft om circussen met dieren te verbieden. De weigering van de burgemeester om een vergunning te verlenen aan het grootste circus van Europa is door deze beslissing nietig verklaard en opent de deur voor de ingezetenen van Luxemburg om weer van het klassieke circus te kunnen genieten, inclusief contacten van dichtbij met dieren.

Het verbod werd in 2009 door de Stad Luxemburg opgelegd toen Circus Krone een vergunning om in de stad te spelen werd geweigerd, "gebaseerd op overwegingen van dierenwelzijn." Circus Krone vocht deze beslissing voor de rechtbank aan, met als argument dat het onwettig was volgens de Luxemburgse wet en het de garanties van vrijheid van beweging en het aanbieden van diensten van de Europese Unie schond. 

Het Administratieve Hof oordeelde op 29 september 2010 dat het gemeentebestuur geen macht heeft om zaken te regelen die door landelijke wetgeving worden bepaald. Onder Luxemburgse wet zijn reizende circussen, met een vergunning van hun land van origine, vrij om voorstellingen te geven in Luxemburg. Het Hof oordeelde tevens dat de Stad de weigering niet mocht baseren op zijn politiebevoegdheden. Op dergelijke bevoegdheden kan slechts "onder buitengewone omstandigheden" een beroep worden gedaan om de orde te kunnen handhaven. Het Hof verklaarde dat er geen bewijs was dat het circus ordeverstoringen zou veroorzaken en dat de weigering niet op deze grond kon worden gebaseerd.

De beslissing van het Hof van Beroep d.d. 10 maart 2011, waarbij het besluit van het Administratieve Hof werd bevestigd, beklemtoonde dat zelfs verstoringen van de openbare orde die door dierenrechten extremisten of protesteerders zouden kunnen worden veroorzaakt, een verbod op dieren in het circus niet zou rechtvaardigen. Het Hof van Beroep beval ook dat de Stad het merendeel van de kosten voor de rechtszaak moest betalen.

"Deze zaak bevestigt dat circusmensen, net als alle andere reizende werkers, het recht hebben om overal in de Europese Unie te leven en te werken. De Luxemburgse wet staat circussen expliciet toe om, gebaseerd op vergunningen van andere Lidstaten, in Luxemburg op te treden, ," zei Laura van der Meer, Vertegenwoordiger te Brussel van de Europese Circus Associatie (ECA). Ze merkte op dat de uitspraak "ook overeenstemt met de resolutie van het Europese Parlement van 2005, waarbij het circus, inclusief het optreden van dieren, als onderdeel van het culturele erfgoed van Europa werd erkend."

Deze overwinning van het klassieke circus volgt op een serie identieke successen. Overal in Europa hebben rechtbanken duidelijk gemaakt dat gemeentebesturen geen macht hebben om activiteiten die toegestaan zijn onder landelijke wetgeving te verbieden. Rechtbanken in Nederland, Duitsland en ItaliŽ hebben plaatselijke verboden teniet gedaan en andere plaatsen in deze landen hebben verboden opgeheven in navolging van de beslissingen van de rechtbank. Daarenboven hebben gemeentebesturen in Engeland, Noord Ierland, Spanje en de Republiek Ierland geweigerd om verboden op te leggen vanwege twijfel aan de wettelijke basis daarvan.

De ECA is sterk voorstander van passende regelgeving voor circusdieren die streng gehandhaafd dient te worden. Zij steunt ook het ontwerpen van een Europese raamwet aangaande het dierenwelzijn, vergezeld van wetenschappelijke indicatoren om geharmoniseerde regelgeving voor alle door de mens verzorgde dieren te bevorderen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: ecapress (at) europeancircus.info
Voor verdere informatie over nietig verklaarde plaatselijke verboden, zie www.europeancircus.info

De Europese Circus Associatie (ECA) is een non-profit organisatie die is opgericht met als doel het behouden en het promoten van de circuskunsten en cultuur als onderdeel van het Europese culturele erfgoed. De ECA vertegenwoordigt meer dan 130 circussen, festivals, trainers en presentatoren in 29 landen en is nauw verbonden met professionele organisaties die werken op het gebied van onderwijs aan trekkende kinderen en op het gebied van beroepsonderwijs en met partners zoals het Europese Gilde voor Optredende artiesten en de Christelijke Raad voor de Geestelijke Zorg voor Circus- en Kermiswerkers.