Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Kamervragen PvdD over circusdieren

Den Haag, 14 maart 2011

Op 11 maart 2011 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, schriftelijk antwoord gegeven op Kamervragen van de PvdD naar aanleiding van de ontsnappning van tijgers bij Circus Belly-Wien.

Hoewel de PvdD een suggestieve vraagstelling hanteert, zijn de antwoorden op de Kamervragen helder en niet doorspekt met de emoties die tekenend zijn voor de wijze waarop de PvdD alle vragen over circusdieren formuleert. De Staatssecretaris maakt duidelijk dat tijgers weliswaar gevaarlijke dieren zijn, maar dat de veiligheid voor het publiek op geen enkel moment in het geding is geweest Verder laten de antwoorden niets aan duidelijkheid te wensen over. Waar de PvdD suggereert dat het circus de dieren illegaal zou houden (waar hebben we dat toch eerder gehoord?), maken de antwoorden duidelijk dat Circus Belly-Wien over de vereiste EG-documenten en CITES documenten beschikt en het circus daarboven ook beschikt over de benodigde bezitsontheffingen krachtens de (Nederlandse) Flora en Faunawet.

Uitspraken van de PvdD als zouden "enkele tientallen gemeenten" een verbod op circusdieren wensen worden door de Staatssecretaris afgezwakt tot "een aantal gemeenten", waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het verbieden van circussen met dieren geen gemeentelijke bevoegdheid is. Met verwijzing naar de bekende uitspraken in de "Zaak Winschoten".

Lees het volledige Kamerstuk op de website www.rijksoverheid.nl