Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Onderzoek Politie: Tijgers ontsnapt door vernield slot

Alphen aan den Rijn, 10 maart 2011

De politie Hollands Midden heeft het onderzoek naar de ontsnapping van drie tijgers bij Circus Belly-Wien afgerond en rapport opgemaakt. Uit het politierapport blijkt dat het slot van het verblijf van de tijgers door onbekenden is vernield. Hierdoor zagen drie tijgers - de moeder en twee welpen - kans om hun verblijf te verlaten.

Op maandagochtend 24 januari kreeg de politie melding dat er tijgers waren ontsnapt bij Circus Belly-Wien. Het circus had op zondag de laatste voorstelling in Alphen aan den Rijn verzorgd en maakte zich op dat moment gereed voor de reis naar de volgende plaats. De politie heeft bij het circus niet in hoeven grijpen. Circuspersoneel kon de dieren eenvoudig naar hun verblijf terugdrijven. Wel brak er paniek uit in de staltent waar op dat moment kamelen en paarden verbleven. Daarbij zijn enkele dieren gewond geraakt en is een kameel overleden aan de opgelopen verwondingen.

Geruchten
Enkele dagen na de ontsnapping werd binnen de Nederlandse circusgemeenschap het gerucht verspreid dat de tijgers zouden zijn ontsnapt door de toedracht van een onervaren circusmedewerker. De man die normaal 's ochtends de tijgers verzorgt zou de dag ervoor met zijn auto naar Polen zijn vertrokken om daar zijn auto te laten repareren. De bron van dit gerucht is een ex-medewerker van Circus Belly-Wien die namens de circusdirectie de contacten onderhield met de vergunningverlenende gemeenten.

Dieractivisten of vandalen?
Uitgerekend in de omgeving van Alphen aan den Rijn bevindt zich een zeer gedreven groep dieractivisten die dit circus in 2009 gedurende lange tijd zelfs landelijk heeft achtervolgd. Binnen de regio - Het Rijnland en de Bollenstreek - kreeg tot eind 2010 elk circus demonstranten van deze groep dierenrechtenactivisten voor de poorten en werden reclameborden stelselmatig vernield. Hun, overigens legale, demonstraties werden daarbij altijd op internet aangekondigd. Tijdens het verblijf van Circus Belly-Wien in Alphen aan den Rijn waren er geen demonstraties aangekondigd en hebben er daadwerkelijk geen acties plaatsgevonden. Zelfs de illegale vernielingen van reclameborden zijn ditmaal achterwege gebleven. Beelden van bewakingscamera's in de omgeving zijn door de politie gebruikt om mogelijk verdachte voertuigen op te kunnen sporen. De politie heeft tot op heden geen verdachten kunnen aanhouden.

Dierwelzijn Circus Belly-Wien
De dieren bij Circus Belly-Wien waren in 2008 nog onderwerp van het onderzoek naar het welzijn van dieren in circussen, dat in opdracht van het Ministerie van Landbouw (LNV) is uitgevoerd. Daarbij bleek dat bij de dieren van dit circus geen sprake was van een aantasting van het welzijn. In 2008 waren er zelfs drie tijgers geboren die door tijgermoeder Ambra in alle rust zelf werden opgevoed. In 2010 waren er weer tijgers geboren bij Circus Belly-Wien. Het was dezelfde tijgermoeder die op 24 januari 2011 met twee welpen het tijgerverblijf kon verlaten als gevolg van sabotage. 

(c) Commissie Klassiek Circus, 2011 03 10
blad 1 van 1