Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Strijd tegen circusdieren niet meer van deze tijd

Den Haag, 8 oktober 2010

De strijd tegen circusdieren, zoals die door dieractivisten wordt gevoerd is niet meer van deze tijd.

Werkgroepen van de Partij voor de Dieren, maar ook dieractivisten zoals "wilde dieren de tent uit" verzoeken gemeenten en de landelijke overheid om circussen met dieren te verbieden. In dat licht is het interessant om te lezen dat reeds in 1931 gemeenten werden overstelpt met standaardbrieven. Die werden destijds voornamelijk geschreven door aanhangers van het "Jack London Verbond", de allereerste dierenactivistenorganisatie in ons land.

Lees in het krantenartikel in "Het Vaderland" van dinsdag 14 april 1931 hoe de gemeenteraad van Den Haag, of is het 's Gravenhage?, in 1931 in de raadsvergadering van 13 april 1931 besluit om vooral geen verbod in te stellen op een circus met dieren dat naar 's Gravenhage zou komen. De motie werd met 25 tegen 13 stemmen verworpen. Sindsdien zijn circussen in Den Haag altijd welkom gebleven. Zoals volgende week Circus Herman Renz op het Malieveld.