Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Olifant neemt koel bad

Amsterdam, 19 augustus 2010bron: Amsterdams Stadsblad, Editie 4, nummer 33 88e jaargang, woensdag 18 augustus