Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Open brief aan gemeente en scholen in Gramsbergen

Huizen, 6 juli 2010

De Commissie Klassiek Circus reageert heden op een brief van Harry Linde waarin deze schrijver onjuiste informatie verstrekt over het onderzoek naar het welzijn van circusdieren. De brief is onder andere gestuurd aan de gemeente Hardenberg, de scholen die een voorstelling van Circus Solero gaan bezoeken in de gemeente Hardenberg.


Heer Harry Linde laat in zijn brief aan de redactie van 'Hardenberg Nu' wel heel erg felle kritiek horen over circus en circusdieren.

Het klopt dat er in 2008, in opdracht van het ministerie van LNV, onderzoek is gedaan naar het welzijn van circusdieren. Er is daarbij onderzoek verricht naar de volgende diersoorten: Kamelen, Leeuwen, Olifanten, Paarden en Tijgers (ezelsbruggetje: KLOPT). Dat is zowat de enige juiste informatie in de brief van Harry Linders aan de redactie.

De onderzoekers trekken in hun rapport 13 conclusies en doen 5 aanbevelingen aan de minister, en daarmee indirect aan de circussen. Geen enkele conclusie of aanbeveling wijst in de richting van een verbod op alle of bepaalde dieren in circussen.

Door tegenstanders van circusdieren, zoals Harry Linders, wordt maar al te graag eenzijdig en selectief geciteerd uit het bijbehorende onderzoeksrapport.

Bij alle dieren is geconstateerd dat hun gedrag anders is dan van dezelfde dieren die in de (restanten van de) vrije natuur leven. Dat kan ook niet anders. Dieren in de vrije natuur zijn voortdurend bezig met overleven. Dat betekent op zoek naar voedsel, op zoek naar paringspartners en op de vlucht voor bedreigingen die in de vrije natuur nu eenmaal aanwezig zijn.. De dieren in het circus leven onder de hoede van hun verzorgers. Waarmee de invulling van de tijd dus anders wordt.

In het circus treden geen wilde dieren op. De dieren zijn alle, in de nabijheid van de mens, in het circus of de dierentuin geboren. De mens speelt een belangrijke rol in de opvoeding van het dier. Het mechanisme van "imprinting" maakt het mogelijk dat een dier - zonder toepassing van geweld - de mens volgt alsof het zijn of haar moederdier is. Daarmee kan de mens dus een band opbouwen met een dier. Ongeacht of dat nu een hond of een leeuw is. [1]

[1]
ANIMALS in CIRCUSES and ZOOS, Chiron's World?
Dr. Marthe Kiley-Worthington
Little Eco-Farms Publishing
ISBN 1-872904-02-5
De tekst is integraal gepubliceerd op: http://the-shg.org/Kiley_Worthington/index.htm