Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

"Schokkende beelden' PvdD geanalyseerd

ondertitel

Tilburg, 16 juni 2010

In januari verscheen een bericht in de media dat er 'schokkende beelden' waren van de olifant van het Staatscircus van Moskou - Holiday in Tilburg. Een medewerker van de Partij voor de Dieren had de beelden gemaakt en op YouTube geplaatst. Tegelijk stuurde de 'werkgroep Noord Brabant' van de Partij voor de Dieren een brief naar de gemeente Tilburg met daarin een verwijzing naar de filmbeelden waarop te zien zou zijn dat de olifant een wond aan het been heeft en een uitstulping aan de buik.

Wij hebben de filmbeelden voorgelegd aan meerdere personen. We komen tot de conclusie dat er géén wond zichtbaar is aan het been van Olifant Betty. Het rood in beeld is een rode beschermingsband. De zichtbare uitstulping is het naar beneden hangende geboortekanaal van de olifant. De filmbeelden zijn opgenomen vlak voordat de olifant werd verzorgd. Daardoor is op enkele plaatsen wat modder zichtbaar op de benen.

De film maakt deel uit van een campagne van de 'werkgroep Noord Brabant' (=afdeling) van de Partij voor de Dieren. Deze afdeling heeft in het eerste kwartaal van 2010 alle gemeenten in de provincie Brabant aangeschreven met misleidende en soms zelfs onjuiste informatie over circusdieren. Er wordt eenzijdig geciteerd uit het LNV onderzoeksrapport, waarbij zelfs wordt gemeld dat het welzijn van de giraffe van Circus Belly-Wien volgens de onderzoekers zou zijn aangetast. Voor wie het nog niet weet: Het onderzoek was gericht op de diersoorten Kamelen, Leeuwen, Olifanten, Paarden en Tijgers. Het ezelsbruggetje(:) KLOPT! Over giraffen hebben de onderzoekers geen uitspraken gedaan...

Van de door de PvdD aangeschreven gemeenten heeft overigens geen enkele gemeente gehoor gegeven aan de oproep van deze one-issue partij.

Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft de Partij voor de Dieren wederom twee zetels verkregen. Het aantal stemmen is echter flink gedaald ten opzichte van de Kamerverkiezingen van 2006. Was de PvdD in 2006 nog goed voor 179.988 stemmen (1.83% van het totaal aantal stemmen), in 2010 kreeg deze partij slechts 122.317 stemmen (1.30% v.h. totaal). Een terugval van 57.671 stemmen. Het draagvlak voor de PvdD en het door hun gewenste verbod op circusdieren is duidelijk dalende.