Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Juridische stappen tegen Paul de Leeuw

Apeldoorn, 12 april 2010

De Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen overweegt juridische stappen tegen EVA Productions en Paul de Leeuw na de uitzendingen van X de Leeuw en De Leeuw op zondag waarin Wilde Dieren De Tent Uit campagneleider Leonie Vestering wederom foutieve informatie verstrekte over circusdieren.


Persbericht VNCO:


uitzending Paul de Leeuw - [12/04/2010] 

De VNCO heeft met verontwaardiging en teleurstelling kennis genomen van de uitzending van zaterdag 10 en zondag 11 april 2010: X De Leeuw, respectievelijk De Leeuw op zondag.

De VNCO betreurt ten zeerste dat in deze uitzending op een volstrekt eenzijdige manier de werkelijkheid op een grove wijze wordt geschonden door een eenzijdige wijze van berichtgeving en het ontbreken van iedere vorm van het toepassen van het principe van hoor en wederhoor.

Het op stelselmatige wijze geweld aandoen van de waarheid en werkelijkheid door dierenactivisten neemt ook in ons land langzamerhand vormen van terreur aan.

De VNCO zal dan ook niet aarzelen juridische stappen te ondernemen tegen organisaties en personen die de belangen en de integriteit van haar leden op enigerlei wijze schaden door uiterst tendentieuze berichten de wereld in te zenden.

De Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen gaat er van uit dat zij in de gelegenheid wordt gesteld haar visie op het thema dierenwelzijn op een even ruimhartige manier te kunnen en mogen communiceren.

Het Klassiek Nederlands circus weet zich, als eigentijdse uiting van cultureel erfgoed, kunst en vermaak, gesteund jaarlijks door 1.460.000 betalende bezoekers.