Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

90 procent Britten tegen dieren in circus?

Londen, 26 maart 2010

De DEFRA enquête betreffende dieren in circussen kon tot 15 maart jongstleden worden ingevuld op de website van het Britse DEFRA ministerie.

De uitslag van de enquête blijkt niet overeen te stemmen met de ongekende populariteit van het klassieke circus, Circus met dieren dus. 90 tot 95% van de respondenten zou tegen dieren in het circus zijn, getuige de gepubliceerde samenvatting op de website van het DEFRA. Koren op de molen van het dieenrechtenractivisme dat een direct gevolg is van de slechte opzet van de enquête die immers geen a-selecte steekproef is.

Een korte speurtocht op het internet maakt duidelijk hoe vanuit het dierenrechtenactivisme de enquête behoorlijk is gemanipuleerd. In Engeland zijn aanhangers van ADi de straat op gegaan om steunbetuigingen voor hun zienswijze te verzamelen. Wie de enquête bij die straatacties niet wilde invullen naar de wens van de ADi aanhangers, kon zijn of haar mening niet via die weg kenbaar maken. Ook internationaal is er door 'Animal Defenders international' gewerkt aan het beïnvloeden van de uitslag van de Britse enquête. Zoals op de Nederlandse website van 'wilde dieren de tent uit', waar een directe link staat naar een lijst met standaard antwoorden (let op: MS-WORD zal deze lijst heel langzaam laden!) die je volgens ADi zou moeten geven.

Door het tijdstip waarop de enquête werd gehouden waren de circussen niet in staat om hun achterban te mobiliseren. De meeste circussen beginnen pas halverwege maart met hun tournee. Tot die tijd wordt er in het winterkwartier gewerkt aan de nieuwe voorstellingen en bestaat er nauwelijks contact met publiek en media.

In Nederland heeft 'wilde dieren de tent uit' in ruim vier jaar tijd ongeveer 40.000 steunbetuigingen verzameld voor hun strijd tegen 'wilde' dieren in het circus. De Commissie Klassiek Circus gaat dit aantal steunbetuigingen binnen één jaar overtreffen. Uit het onderzoek van Wageningen Universiteit naar het welzijn van circusdieren is gebleken dat er geen reden is voor een verbod op 'wilde' dieren in circussen. Wel zijn er regels nodig die misstanden moeten voorkomen. Bij twee van de onderzochte circussen was het in Nederland behoorlijk mis met het welzijn van enkele dieren. Een van die circussen, het Belgische 'Benelux Circus', is intussen opgeheven wegens het overlijden van directielid en dierentrainer Karin Range.