Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Ombudsman stelt European Circus Association in het gelijk

Brussel, 16 maart 2010

Ombudsman Bekritiseert Afhandeling door Commissie van Oostenrijkse Zaak: Rechtmatigheid of Onrechtmatigheid van Verbod op Circusdieren Niet Vastgesteld.

De Europese Ombudsman zegt:

'De verklaring door de Commissie, gebruikt om haar politieke standpunt in de huidige zaak te rechtvaardigen, d.w.z., dat 'kwesties aangaande het welzijn van dieren beter aan de Lidstaten overgelaten kunnen worden' lijkt erop neer te komen dat wordt erkend dat in alle zaken aangaande dierenwelzijn, de Commissie bereid is afstand te doen van haar rol als Bewaker van de Verdragen. Zo'n verklaring voldoet niet aan de plicht om juiste, heldere en begrijpelijke redenen te geven om het uitoefenen van de discretionaire bevoegdheden van de Commissie om een onderzoek t.a.v. een klacht over een schending stil te leggen, te rechtvaardigen. Dit was een voorbeeld van wanbestuur.'

De beslissing van de Commissie om vanwege politieke redenen van de zaak af te zien is door sommige Lidstaten verkeerd ge´nterpreteerd als zijnde een indicatie dat zo'n verbod legaal is.

Het besluit van de Ombudsman heeft daarentegen het feit benadrukt dat de keus van de Commissie om de zaak af te sluiten niet was gebaseerd op de kwestie "of de Oostenrijkse wet al of niet in overeenstemming was met het Verdrag", maar, in plaats daarvan, op politieke overwegingen. Daaruit volgt, dat het afsluiten van de zaak door de Commissie niet gerelateerd is aan de vraag of een dergelijk verbod een schending is van de Europese wet.

De Europese Circus Associatie en haar leden zijn tevreden met de kritiek van de Ombudsman op de Commissie en zullen bij een nationale rechtbank een rechtszaak aanspannen tegen Oostenrijk, waarbij de wettigheid van het verbod wordt betwist, zowel onder de wetten van de Europese Gemeenschap als die van Oostenrijk.