Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Weer hoop voor circus met dieren in Heemskerk

kiezers rekenen af met GroenLinks

Heemskerk, 12 maart 2010

Tijdens de gemeenteraadsverkeizingen 2010 in Heemskerk heeft de kiezer in deze gemeente afgerekend met het beleid van GroenLinks. Waar GroenLinks in deze verkiezingen in meerdere gemeenten winst boekte, daar mag deze partij in Heemskerk afscheid nemen van de raad en het college van B&W. Daarmee komt ook een einde aan de hegemonie van wethouder Odd Wagner.

Het vlaggenschip van GroenLinks in Heemskerk is de gewraakte Dierwelzijnsnota waarin een onwettig verbod op circussen met bepaalde diersoorten is opgenomen. Naar het voorbeeld van Winschoten negeert Heemskerk vergunningaanvragen van circussen met dieren en nodigt per jaar zelf maximaal twee 'veganistische circussen' uit.

De voorbereidingen op juridische procedures zijn - net als in Winschoten 2007 - in gang gezet. De recente ontwikkelingen zouden een rechtsgang wel eens overbodig kunnen maken. De nieuwe gemeenteraad zal worden gevormd door PvdA, CDA en VVD met elk vijf zetels en D66 met drie zetels. PvdA - ook een tegenstander van circusdieren - vormt in het nieuwe gemeentebestuur een duidelijke minderheid.

De dierwelzijnsnota van Heemskerk heeft overigens ook iets goeds opgeleverd: Instellingen voor dierenopvang ontvangen geen subsidie meer. Daarvoor in de plaats sluit de gemeente zakelijke contracten af met deze instellingen. Hierdoor kunnen deze organisaties de aan hun opgelegde taken beter uitvoeren.

Meer informatie op de website van Nieuwsblad de Kennemer van 6 maart en 9 maart.