Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Einde circusverbod Winschoten

Winschoten, 9 maart 2010

Rond het komende paasweekend is het zover: Dan komt er een definitief einde aan het illegale circusdierenverbod van de gemeente Winschoten.

De soap in deze Groningse gemeente begon in 2006 toen Circus Herman Renz een speelvergunning aanvroeg voor de gemeente W. - zoals Winschoten jarenlang in circusgeledingen werd genoemd. Uitspraken van de rechter in Groningen en de Raad van State maakten een formeel einde aan het door Winschoten ingestelde verbod. Met de komst van Circus Belly-Wien komt er dan ook een tastbaar einde aan het illegale verbod van Winschoten.

  

Winschoten had geen onderzoek uitgevoerd naar het welzijn van de dieren bij Circus Herman Renz. Dat kon Winschoten ook niet, want Circus Herman Renz vraagt vergunningen aan voor het volgende jaar. De dieren van dat programma zijn dan nog niet aanwezig bij het circus! 

Voorts heeft de gemeente Winschoten ook geen enkele expertise in huis om het welzijn van (circus)dieren te kunnen beoordelen. Blind varen op door 'wilde dieren de tent uit' aangeleverde gegevens is niet de juiste manier om een verbod op circusdieren in te stellen. De werkwijze van 'wilde dieren de tent uit' wordt ge´llustreerd in het animatiefilmpje. Beleidsmakers noemen dit de 'ALF-Doctrine'