Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Weinig draagvlak voor oproep Partij voor de Dieren

Alkmaar, 3 maart 2010

Een oproep van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland Noord heeft eerder deze week op weinig steun kunnen rekenen. Van de 36 aangeschreven gemeenten reageerden er slechts 8 op de PvdD enquête. De PvdD doet in Noord-Holland nergens mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In haar campagne heeft de PvdD wel nog twee gemeenten uitgeroepen tot 'meest diervriendelijke gemeenten' in Noord-Holland Noord: Heemskerk en Den Helder. Den Helder zou aanvragen voor evenementen gaan toetsen op de 'vijf vrijheden van Brambell' (vrij van honger en dorst, vrij van fysiek en fysiologisch ongerief, vrij van pijn, verwondingen en ziektes, vrij van angst en chronische stress en vrij om natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen). Als je deze regels toe zou passen op de 'vrije natuur' zou daar geen enkel dier gelukkig zijn. Los van dat gegeven kunnen uitgerekend circussen heel makkelijk voldoen aan deze vijf - door 'dierenvrienden' - opgestelde regels.

 

Het Heemskerks model waarbij Dierenopvangcentra geen subsidie meer ontvangen maarde gemeenten zakelijke contracten opstelt met de instellingen maakt de dierenopvangcentra financieel minder kwetsbaar. Dit is een zeer goede ontwikkeling die landelijke navolging verdient. Dit financieringsmodel wordt terecht voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten aanbevolen aan de overige gemeenten in Nederland.