Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Uitspraak Europese Commissie opent mogelijkheden voor circusbranche

Brussel, 10 november 2009

De uitspraak dat Europese Lidstaten hun eigen regels met betrekking tot circusdieren mogen stellen opent mogelijkheden voor de circusbranche.

De European Circus Association stapte naar de Europese Ombudsman om een uitspraak van de Europese Commissie af te dwingen inzake het Oostenrijkse verbod op "wilde dieren" in circussen. De E.C. blijft bij het standpunt dat elk land zijn eigen regels mag instellen, ook al zouden deze regels in strijd zijn met de wetgeving betreffende het vrije verkeer van diensten en goederen binnen de Europese Unie.

Ook in juridisch opzicht opent de uitspraak van de Europese Commissie nieuwe wegen. De gang naar de ombudsman is niets meer en niets minder dan een van de vele stappen die moet worden gezet om te komen tot een vernietiging van het Oostenrijkse verbod.

Een verbod op circusdieren wordt alleen gewenst door een minderheid binnen de samenleving. Die wens is gebaseerd op het utopische wereldbeeld dat dieren nergens zullen lijden als de mens geen banden met dieren meer onderhoudt. Dat de vrije natuur wreder is dan de hardste dierenmishandelaar wordt gemakshalve verzwegen.