Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Winschoten en andere gemeenten mogen circus niet verbieden

Groningen, 28 oktober 2009

Dinsdag 28 oktober 2008 heeft de rechter in Groningen een duidelijke uitspraak gedaan over het 'circusverbod' van Winschoten. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor andere gemeenten in Nederland die van plan waren om het beleid van Winschoten over te nemen.

De rechter maakte niet alleen korte metten met het gemeentelijke verbod. Ook het door de gemeente Winschoten ingestelde onderzoek naar het welzijn van de dieren bij Circus Herman Renz was onvoldoende. Was er wel een onderzoek verricht? Er was nooit iemand uit naam van de gemeente Winschoten op controlebezoek geweest bij een circus. Winschoten heeft zich bij het opstellen van het beleid voornamelijk laten informeren door dé tegenstander van circusdieren: 'wilde dieren de tent uit'. Deze groep tegenstanders zag in Winschoten dé voorbeeldgemeente om hun wensen aan de gehele Nederlandse bevolking op te leggen. Dat plan is nu doorkruist door de uitspraak van de rechter. Het is overigens de tweede maal dat Winschoten zich genoodzaakt ziet om het verbod op te heffen.

Meerdere gemeenten, die in hun gemeentelijke nota dierwelzijnbeleid verwijzen naar Winschoten dienen hun beleidsnota's aan te passen omdat daarin duidelijk naar illegale constructies wordt verwezen. De ambtenaren en bestuurders in bijvoorbeeld Heemskerk en Alphen aan den Rijn mogen hun huiswerk opnieuw maken. De Commissie Klassiek Circus zal deze, en andere gemeenten, blijven informeren.

U kunt het werk van de Commissie Klassiek Circus steunen door het ondertekenen van de petitie.