Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Raad van State vernietigt circusverbod Winschoten

Den Haag, 26 augustus 2009

De Raad van State heeft zojuist uitspraak gedaan in het Hoger Beroep dat de Gemeente Winschoten had aangespannen tegen de uitspraak van de Meervoudige Rechter in de Provincie Groningen. De Raad vernietigt het circusverbod van de gemeente Winschoten.

Als Commissie Klassiek Circus hadden we ook geen andere uitspraak verwacht. De burgemeester van Winschoten beroept zich op het 'feit' dat er in de Gezondheids en welzijnswet voor dieren (Gwwd) niets zou zijn geregeld betreffende circusdieren. Ze gaat daarmee voorbij aan het gegeven dat de artikelen 36 en 37 k voor circussen gelden. Daarmee vervalt het bij Gemeentewet geregelde recht dat gemeenten zelf bepalingen mogen opstellen in het geval hogere wetgeving in gebreke blijft.

Voor de gemeente Winschoten betekent dit dat ze de speelvergunning voor Circus Herman Renz niet hadden mogen weigeren. Ook de gemeenten Alphen aan den Rijn en Heemskerk mogen dus geen circussen verbieden.

Uitgerekend vanavond vindt in Heemskerk de hoorzitting plaats van de bezwaarcommissie die drie bezwaren in behandeling heeft betreffende het voorgenomen circusbeleid van Heemskerk. Ook Heemskerk zal het verbod moeten intrekken.