Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

LNV Rapport: Welzijn circusdieren niet in gevaar

Wel regels, geen verbod

Den Haag, 27 juli 2009

Heden is het langverwachte rapport over het onderzoek naar het welzijn van circusdieren verzonden aan de leden van de Tweede Kamer. Daarmee is het rapport openbaar en kan iedereen met eigen ogen lezen hoe de circusdieren er in Nederland voor staan.

Eigenlijk zijn er twee rapporten verschenen: Het rapport naar het veldonderzoek naar het welzijn van circusdieren in Nederland en het rapport over de intrinsieke waarde van circusdieren. Beide rapporten maken duidelijk dat er geen enkele reden is voor een verbod op dieren in het circus.

Uit het rapport over de intrinsieke waarde van circusdieren volgt de aanbeveling dat het verboden moet worden om dieren uit het wild te halen ten behoeve van circussen. Een verbod dat voor de meeste diersoorten al vele jaren bestaat. Minister Verburg wil met andere Europese ministers streven naar dit verbod in de gehele Europese Unie.

Wilde dieren?
Het rapport over het welzijn van circusdieren is duidelijk: Er is geen enkele reden om een verbod in te stellen op 'wilde' dieren in circussen. Wel is het zinvol om wettelijke regels vast te stellen. Het rapport geeft ook een duidelijk antwoord op de vraag of dieren in het circus 'wild' zijn: Nee. Bij leeuwen en tijgers is na ongeveer tien generaties in het circus al een duidelijk begin van domesticatie zichtbaar. Bevindingen waar de meeste tegenstanders van circusdieren niet op hebben gerekend!

Het onderzoek was gericht op de in meerdere circussen aanwezige paarden, kamelen, leeuwen, tijgers en olifanten. Bij de eerste vier diersoorten zijn bij de meeste circussen geen welzijnsproblemen geconstateerd. Het optreden in de piste en het leven in het circus vormen geen groot risico voor deze dieren. Bij olifanten zijn wel ernstige problemen waargenomen. Die zijn grotendeels toe te schrijven aan het trieste feit dat bij één circus deze dieren ruim 18 uur per dag aan de ketting stonden en de olifantenhaak bij elke verplaatsing werd gehanteerd.

Omdat er in 2008 slechts twee circussen met in totaal drie olifanten in Nederland waren geeft de minister in haar brief aan dat er aanvullend onderzoek nodig is naar olifanten alvorens er een verbod wordt ingesteld op dit dier.

Wantoestanden zijn incidenten
Bij welgeteld één circus kwamen de roofdieren nooit uit de wagens: Het in Nederland reizende 'Benelux Circus' uit België. Dit circus is niet representatief voor de andere circussen die in ons land reizen. De waarnemingen staan wel in de statistieken maar bij de conclusies en aanbevelingen zijn de wantoestanden bij het Benelux Circus buiten beschouwing gelaten. De belangrijkste reden voor de problemen bij dit circus was de terminale ziekte van de, in december 2008 overleden, eigenaar van de dieren, de enige persoon die deze dieren kon benaderen en uit de wagen laten. Vanwege de ziekte stond het circus lange tijd op een en dezelfde plaats zonder voorstellingen te geven.