Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Zowel in Engeland als in Nederland is onderzoek gedaan naar het welzijn van dieren in circussen. De eerste wetenschapper die circusdieren heeft bestudeerd is Dr. Marthe Kiley-Worthinton. Haar bevindingen zijn in boekvorm uitgegeven:


ANIMALS in CIRCUSES and ZOOS, Chiron's World?
Dr. Marthe Kiley-Worthington
Little Eco-Farms Publishing
ISBN 1-872904-02-5
De tekst is integraal gepubliceerd op: http://the-shg.org/Kiley_Worthington/index.htmDr. Marthe Kiley-Worthington geeft duidelijke antwoorden op de vragen of dieren in circussen lijden onder hun bestaan of dat circussen slecht zouden zijn voor dieren. We kunnen u geruststellen. Want de meeste dieren in circussen lijden niet onder hun bestaan en de meeste circussen zijn zeer zeker niet slecht voor dieren.


Een tweede onderzoek in Engeland is uitgevoerd door het DEFRA (de Britse evenknie van ons ministerie van EL&I) Deze onderzoekers komen tot vrijwel dezelfde conclusies als
Dr. Marthe Kiley-Worthington.


In Nederland heeft een team wetenschappers van Wageningen Universiteit onder leiding van Hans Hopster onderzoek gedaan naar het welzijn van dieren (paarden, kamelen, leeuwen, tijgers, olifanten) bij circussen die in 2008 in Nederland op reis waren. In hun lijvige rapport trekken ze 13 conclusies en doen ze 5 aanbevelingen aan de minister [van landbouw]. Geen enkele conclusie of aanbeveling wijst in de richting van een verbod op dieren in circussen.

Wel worden er aanbevelingen gedaan om een aantal gesignaleerde en goed oplosbare welzijnsproblemen in de toekomst uit te sluiten.