Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   


Op deze pagina's informeren wij u over de dieren die u in circussen kunt zien. De informatie wordt regelmatig aangevuld en uitgebreid.

 


Uit het wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van dieren in circussen welk door Wageningen Universiteit in opdracht van de minister werd uitgevoerd

Algemeen:


Gedrag van dieren in het algemeen:


Geen dieren afkomstig uit wildvang:

Gezondheidstoestand dieren


Transport


Optreden


Leeuwen en tijgers

 


Paarden


Olifanten


In circussen worden olifanten gehouden volgens de "Full Contact" (FC) methode. Hierbij bevinden dieren en verzorgers zich in dezelfde ruimte zonder dat ze gescheiden worden door veiligheidshekken.

In Dierentuinen worden olifanten gehouden volgens de "Protected Contact" (PC) methode. Hierbij bevinden dieren en verzorgers zich in dezelfde ruimte waarbij ze altijd gescheiden worden door veiligheidshekken.

De keuze voor PC bij dierentuinen vindt haar oorsprong niet in dierwelzijnsvraagstukken maar in ARBO-trchnische vraagstukken. In dierentuinen is de verzorger van de olifanten een werknemer in loondienst. Bij een eventueel ongeluk zal de dierentuindirectie altijd aansprakelijk worden gesteld. In circussen is de verzorger van de olifanten ook de eindverantwoordelijke eigenaar van de olifanten. Bij een eventueel ongeluk zal de directie van het circus nooit aansprakelijk zijn. Het is immers de eigen keuze en verantwoordelijkheid van de eigenaar om te kiezen voor Full Contact, met de daaraan gekoppelde risico's!