Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Over circusdieren bestaat heel veel literatuur. De meeste boeken gaan echter niet verder dan het beschrijven van circusacts uit het heden of het verleden. Over het gedrag van circusdieren en de trainingsmethoden is veel minder literatuur beschikbaar omdat het circus nu eenmaal een kleine bedrijfstak vormt. Kwaliteit is veel belangrijker dan kwantiteit. Daarom bevelen wij u de volgende boeken aan:


ANIMALS in CIRCUSES and ZOOS, Chiron's World?
Dr. Marthe Kiley-Worthington
Little Eco-Farms Publishing
ISBN 1-872904-02-5
De tekst is integraal gepubliceerd op: http://the-shg.org/Kiley_Worthington/index.htm


Boekje open over dieren in het circus
Mike Leegwater
Foto's van Ron Mikkenie
Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen, Amersfoort 2003
De tekst is integraal gepubliceerd op: www.vnco.info > dieren boekje


Die sanfte Art mit Pferden umzugehen
Sigfrid Eicher, Elisabeth Weiland, Fredy Knie
Foto's van auteurs en diverse fotografen en archief Circus Knie
Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart 1994, ISBN 3-440-06672-X
Ott Verlag, ISBN 3-7225-6343-7


HET DIERENBREIN, Bewustzijn, leergedrag, inzicht en intelligentie bij dieren
James L. Gould en Carol Grant Gould
Natuur & Techniek, Amsterdam 2000
ISBN 90-73035-58-9
Oorspronkelijke uitgave THE ANIMAL MIND
Scientific American Library, 1994


Hoe tem je een leeuw? (informatief jeugdboek)
Jet Bakels
Illustraties van Philip Hopman, archieffoto’s
Leopold, Amsterdam 2007
ISBN 978 90 258 5127 9


Van dieren en menschen
Carl Hagenbeck
met 60 foto's
Nederlandse vertaling: Gos. de Voogt
Scheltens & Giltay, Amsterdam. (circa 1910)


Wie man Tiere im Circus ausbildet
Prof. Dr. Klaus Zeeb (dierenarts)
Illustraties van Renate Blank
Enke Verlag, Stuttgart 2001
ISBN 3-7773-1937-6