Commissie Klassiek Circus
informeert politiek en publiek

 
 

   
 

 
 

 
   

Op deze pagina's geeft de Commissie Klassiek Circus informatie over bestaande dossiers in binnen- en buitenland.


Onder literatuur treft u de literatuurlijst aan met boeken en publicaties over het gedrag van dieren, de training van dieren en andere relavante onderwerpen.


Onder wetenschap treft u verwijzingen naar reeds uitgevoerde onderzoeken naar het welzijn van dieren in circussen in binnen- en buitenland.


Onder over de dieren treft u informatie aan over de dieren die het meest voorkomen in circussen.